Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa ogrodzenia wokół boisk

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia wokół boisk

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
ul. gen. J. Bema 89/1
15-370 Białystok
powiat: Białystok
tel. +48 85.74-79-457
zp@zmk.bialystok.pl
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/pn/zmk-bialystok/demand/notice/public/45375/details
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 85.74-79-45
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, zwany dalej jako zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: Budowę ogrodzenia wokół boisk położonych przy Ul. Węglowej w Białymstoku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: TI.262.49.2021

Otwarcie ofert: 6) otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 09:30 za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, Ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok.
Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert,

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/pn/zmk-bialystok/demand/notice/public/45375/details
4) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/, jako skany podpisane przez osoby upoważnione pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Oferty" do dnia 23 listopada 2021 r., do godz. 09:00,
ofertę należy złożyć do dnia 23 listopada 2021 roku, do godz. 09:00 w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku, Ul. gem. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok

Miejsce i termin realizacji:
1) termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 28.12.2021 r.,

Wymagania:
2) termin związania ofertą: wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zamawiający zaleca, aby wykonawca sporządził ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej, w języku polskim, pod rygorem nieważności,
Złożenie oferty przez wykonawców w formie elektronicznej:
2) oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej zamawiającego pod adresem: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl/,
3) korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne,
5) po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe,
Złożenie oferty przez wykonawców w formie tradycyjnej - pisemnie:
10) wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok Zapytanie ofertowe nr sprawy TI.262.49.2021 do postępowania o udzielenie zamówienia na: Budowę ogrodzenia wokół boisk położonych przy ul. Węglowej w Białymstoku. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 23.11.2021 r. godz. 09:30.
11) oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej, podpisanej przez osoby upoważnione,

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1) Tomasz Greś w sprawach opisu przedmiotu zamówienia,
2) Iwona Pacuk w sprawach formalno-prawnych.
W przypadku pytań, zamawiający zaleca porozumiewanie się za pomocą Platformy Zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.