Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 13
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 887-101-285, tel. 887-101-293
sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 887-101-285, te
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie rynku dla potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia planowanego do realizacji w roku 2022
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy przyrodniczej w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn.: ,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" - Uzupełnienie stanu wiedzy, polegającej na inwentaryzacji przyrodniczej mającej na celu uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006.
Zakres wykonania usługi określa załączniki nr 1 do niniejszego pisma.

Dokument nr: WPN-II.082.3.16.2020.KS1

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu szacowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23.11.2021 r. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Oferty w wersji elektronicznej należy składać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl. W odpowiedzi proszę odnieść się do znaku sprawy pisma.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji usługi: do dnia 18.11.2022

Wymagania:
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski (I piętro budynku Banku Pekao SA).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Welkopolskim możliwy jest pod adresem email: iod.gorzowwlkp@rdos.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania wartości zamówienia planowanego do realizacji w 2019 r. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane z realizacją celów przetwarzania lub organy państwowe.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane, w tym przez wymagany okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą
z Jednolitego rzeczowego wykazu akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11) Pani/Pana dane mogą być przekazane dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dalszym podmiotom przetwarzającym.
12)Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt:
V. Kontakt:
Osobą upoważniona do kontaktu w niniejszej sprawie:
- Michał Bielewicz, email: michal.bielewicz.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, tel. 887-101-285;
- Kamila Skołuda, , email: kamila.skoluda.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, tel. 887-101-293;

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.