Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Diody, kontrolki diodowe, zestawy świetlne

Przedmiot:

Diody, kontrolki diodowe, zestawy świetlne

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 7564066, 7564077
aukcje@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 7564066, 756
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 057-2/A/22 Diody, kontrolki diodowe, zestawy świetlne
Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary Uwagi
1. 29. dioda ZENERA BZX 85 C 16V lub równoważna 300 szt.
2. 30. dioda ZENERA BZX 85 C 30V lub równoważna 300 szt.
3. 31. dioda LED o jasności 50000 MCD OSPG 5111P zielona lub równoważna 20 szt.
4. 32. dioda LED o jasności 50000 MCD OSPW 5111P biała lub równoważna 20 szt.
5. 33. dioda LED 5mm biała lub równoważna 200 szt.
6. 34. dioda LED 8mm biała lub równoważna 200 szt.
7. 35. dioda LED 5mm żółta lub równoważna 50 szt.
8. 36. dioda LED 10mm zielona lub równoważna 200 szt.
9. 37. dioda LED 10mm niebieska lub równoważna 100 szt.
10. 38. dioda LED 3mm czerwona lub równoważna 800 szt.
11. 39. dioda LED 3mm zielona lub równoważna 900 szt.
12. 40. dioda LED 3mm żółta lub równoważna 800 szt.
13. 41. dioda LED 3mm niebieska lub równoważna 200 szt.
14. 42. dioda LED L-53 SYC/C 5mm żółta lub równoważna 230 szt.
15. 43. dioda LED L-53 SRD/C 5mm czerwona lub równoważna 550 szt.
16. 44. dioda LED L-53 SRD/C 5mm zielona lub równoważna 340 szt.
17. 45. dioda LED L-53 GT 5mm zielona lub równoważna 50 szt.
18. 46. dioda LED biała przód M22-LED230-W; produkcji Eaton, numer katalogowy: 216563 lub równoważna 26 szt.
19. 47. dioda LED L-483 IDT 5mm czerwona lub równoważna 550 szt.
20. 48. dioda LED L-483 GDT 5mm zielona lub równoważna 160 szt.
21. 49. dioda LED L-483 YDT 5mm żółta lub równoważna 400 szt.
22. 50. dioda LED (czerwona) - lampka kontrolna do pulpitu PSU numer katalogowy gG-plml1l12 lub równoważna 1 szt.
23. 51. dioda LED (zielona) - lampka kontrolna do pulpitu PSU numer katalogowym gG-plml2l12 lub równoważna 1 szt.
24. 52. dioda LED czerwona U=24V moc. przód nr kat. 216558, EATON lub równoważna 6 szt.
25. 53. dioda LED biała U=24V moc. przód nr kat. 216557, EATON lub równoważna 11 szt.
26. 54. dioda Schottky''ego 1A 40V Powermite ON Semiconductor MBRM140 lub równoważna 100 szt.
27. 55. zestaw świetlny z diodą LED biały 240V AC kat. ZBVM1 , Schneider Electric lub równoważna 20 szt.
28. 56. zestaw świetlny z diodą LED zielony 240V AC kat. ZBVM3, Schneider Electric lub równoważna 20 szt.

Dokument nr: 057-2/A/22, 3839

Składanie ofert:
Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2021-11-29 12:00
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-23 23:59

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy/wykonania
do 31.12.2022 r.
Termin dostawy poszczególnych części Towarów wynosi do 30 dni od daty złożenia zamówienia.
Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis

Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.

Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).

Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w aukcji.

3. Informacje dodatkowe

Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.

Uwaga !

Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.

Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 12

Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: [email protected] (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.

4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium

1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 180 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

14. Warunki płatności

Zapłata ceny o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł netto nastąpi w terminie do 90 dni od doręczenia faktury Odbiorcy, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty doręczenia faktury Odbiorcy. Zapłata ceny o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł netto nastąpi w terminie do 60 dni od doręczenia faktury Odbiorcy.

W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę 15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.
17. Warunki udziału

I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.

II. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:

- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),

- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,

na adres mailowy [email protected] lub złożenie ich osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania ofert.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Oferta do aukcji składana jest w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej - - przez przesłanie oferty do aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

- w formie wiadomości e-mail - jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie plików w formacie pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer aukcji.

Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

UWAGA! Aukcja 057/A/22 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 057-1/A/22 poz. 1-28, aukcja 057-2/A/22 poz. 29-56).

18. Prawa i obowiązki zamawiającego

1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.

2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia Postępowania, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.

4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: [email protected] do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.

19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej

Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: [email protected] W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna

21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna

22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Kontakt:
Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Monika Lach nr tel.: 32 756 4066, e-mail:[email protected]
Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek nr tel.: 32 756 4077.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.