Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel (22) 44 37 100
ursynow.wos@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel (22) 44 37 100
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych
1. Zamawiający
zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zamówienia polegającego na:
,,Wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy".
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia (zał 1 umowy)
(opis przedmiotu zamówienia lub informacja w jakim dokumencie jest opis)

Dokument nr: UD-XII-WOŚ-E.7021.238.2021.KZA

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 22.11.2021r.
10. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 22.11..2021r, do godz. 12:00, ( w jeden z niżej wymienionych sposobów):
pisemnie na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursynów - Wydział Obsługi Mieszkańców / Wydział Ochrony Środowiska * adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61; pok.524*,
drogą elektroniczną: e-mail: ursynow.wos@um.warszawa.pl *,

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 10.12.2021r.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy

Wymagania:
5. Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
(cena lub cena i inne kryteria)
6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał? (tj. zakończył) co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew oraz przetworzenia wyników do postaci danych przestrzennych.

Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków należy wraz z ofertą przedłożyć następujące dokumenty i/lub oświadczenia:
Referencje
7. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną,
b) dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, o ile są wymagane,
c) inne dokumenty*..................................................................................
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem należnym Wykonawcy w PLN( z VAT ), a w przypadku innych kryteriów wraz z podaniem ich wartości, należy sporządzić w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. Całość oferty wraz z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 10 Zapytania ofertowego. Kopertę lub maila należy opatrzeć podpisem:
,,Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"
nr sprawy UD-XII-WOŚ-E.7021.238.2021.KZA.
11. UWAGA:
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie;
Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert, bądź od wartości szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna i może zagrażać prawidłowej realizacji zamówienia, będą odrzucone;
Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów, nie będą oceniane;
Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie internetowej/wysyłane do wykonawców, do których były wysłane Zapytania ofertowe*.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.