Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót polegających na przełożeniu kostki betonowej na drodze wewnętrznej

Przedmiot:

Wykonanie robót polegających na przełożeniu kostki betonowej na drodze wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa
powiat: Warszawa
telefonu 22 12 51 641, tel. kom. 532-791-016,
robert.rucinski@pk.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefonu 22 12 51 64
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). I. Zamawiający: Prokuratura Krajowa, Ul. Postępu 3; 02-676 Warszawa II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przełożeniu kostki betonowej na drodze wewnętrznej przy budynku PK przy Ul. Postępu 3 w Warszawie.
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonym opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: 1001-10.223.9.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert Ofertę cenową należy złożyć:
-w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przełożenie kostki drogowej, nr 1001-10.223.9.2021" - przesłać faksem na nr 22 / 12 51 313, lub - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: robert.rucinski@pk.gov.pl w terminie do dnia 23.11.2021 r. Decyduje data wpływu na wskazany adres, numer faxu lub email we wskazanym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Warunki udzielenia zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2021r.

Wymagania:
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ,,oferta" - wg załączonego wzoru. IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres: robert.rucinski@pk.gov.pl.
2
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ,,oferta", należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
5. Zamawiający przy wyborze będzie kierował się całkowitą ceną brutto oferty.
UWAGA: Prace należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela) - w związku z codziennym
ruchem pojazdów na obszarze objętym zamówieniem.
2. Termin płatności - 30 dni od dokonania odbioru końcowego oraz daty wpływu faktury.
3. Kary umowne: 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji
zamówienia.
IX. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający złoży zamówienie wybranemu w oparciu o przyjęte kryteria Wykonawcy.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przy wyborze oferty oraz
rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Robert Ruciński, nr telefonu 22 12 51 641, tel. kom. 532-791-016, adres mailowy: robert.rucinski@pk.gov.pl 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia lub warunków jego udzielenia. 3. Godziny pracy urzędu: 8.15-16.15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.