Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wraz z wymianą zderzaka przeciwwagi oraz zderzaków kabin dźwigów osobowych

Przedmiot:

Dostawa wraz z wymianą zderzaka przeciwwagi oraz zderzaków kabin dźwigów osobowych

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 278 88 86
techniczny@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: (32) 278 88 86
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dot. dostawy wraz z wymianą zderzaka przeciwwagi oraz zderzaków kabin dźwigów osobowych D8 typu PT21/10-05, D9 typu PT21/10-05, D21 typu PT21/10-05 produkcji KONE.
1. Opis przedmiotu zamówienia:, dot. dostawy wraz z wymianą zderzaka przeciwwagi oraz zderzaków kabin dźwigów osobowych D8 typu PT21/10-05, D9 typu PT21/10-05, D21 typu PT21/10-05 produkcji KONE
a) Dane techniczne dźwigu D8 typu PT21/10-05 produkcji KONE bud.Diagnostyczno-Zabiegowy
Typ PT/21/10-05 linowy
Nr fabryczny H51977
Udźwig (kg) 1600kg
Zderzak kabinowy typ E8 - 1 sztuka
b) Dane techniczne dźwigu D9 typu PT21/10-05 produkcji KONE bud. bud.Diagnostyczno-Zabiegowy
Typ PT/21/10-05 linowy
Nr fabryczny H51978
Udźwig (kg) 1600kg
Zderzak kabinowy typ E8 - 1 sztuka
c) Dane techniczne dźwigu D21 typu PT21/10-05 produkcji KONE bud. Łącznika 3-7
Typ PT/21/10-05 linowy
Nr fabryczny H73913
Udźwig (kg) 1600kg
Zderzak kabinowy typ E8 - 1 sztuka
Zderzak przeciwwagi typ E8 - 1 sztuka
d) Zakres prac:
o Demontaż starych zderzaków kabin i przeciwwagi
o Montaż nowych zderzaków kabin i przeciwwagi
e) Wykonawca dostarczy wszystkie świadectwa i certyfikaty producenta nowych zderzaków które pozwolą podczas rewizji dźwigu Urzędowi Dozoru Technicznego na dopuszczenie dźwigu do dalszej eksploatacji.
f) Zaproponowane rozwiązanie musi być kompatybilne z pozostałymi elementami dźwigu i nie może być rozwiązaniem prototypowym.
g) Wykonana naprawa musi spełniać wymogi normy dźwigowej PN 81-1

Dokument nr: DA/DT-381-90/21

Składanie ofert:
6. Termin złożenia oferty: 23 listopada 2021
7. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl
b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021

Wymagania:
2. Kryterium: cena -100%
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi/ odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wraz z ofertą należy przedłożyć:
> Oświadczenie, że posiada stosowne uprawnienia do prawidłowego wykonywania naprawy i jest technicznie oraz organizacyjnie przygotowany do prawidłowej realizacji naprawy tj:
o zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci dla osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie,
o zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniających do konserwacji dźwigów, w kategorii: E I urządzenia posiadające dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe lub w kategorii: I dźwigi o dowolnym systemie sterowania oraz z napędem regulowanym elektrycznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r., w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
Ww. dokumenty należy przedłożyć dla wszystkich osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, odpowiednio dla danego zadania > Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji naprawy 5. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia
b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury
c) warunki i okres gwarancji -........miesięcy (określa Wykonawca, przy czym Zamawiający wymaga min. 12 miesiący).
d) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamo-wienia
11. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.