Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Czyszczenie rynien i rur spustowych w obiektach

Przedmiot:

Czyszczenie rynien i rur spustowych w obiektach

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 88 06 250 te
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje"
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
obejmującego:
,,Czyszczenie rynien i rur spustowych w obiektach znajdujących się na terenie
SPSZOZ Zdroje w Szczecinie"
Sprawa nr 27/2021
ROZDZIAŁ I
OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach znajdujących się w jednostkach
SPSZOZ Zdroje w Szczecinie w podziale na następujące pakiety:
1. Pakiet 1: Obiekty przy Ul. Mącznej 4 w Szczecinie;
2. Pakiet 2: Obiekty przy Ul. Św. Wojciecha 7, Ul. Żołnierskiej 55,
oraz zgodnie z wykazem budynków (załącznik nr 3 i 4).
II. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO
Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na wyczyszczeniu rynien i rur spustowych budynków znajdujących
się w Szczecinie w następujących lokalizacjach:
1. Pakiet 1: Obiekty przy Ul. Mącznej 4 w Szczecinie;
2. Pakiet 2: Obiekty przy Ul. Św. Wojciecha 7, Ul. Żołnierskiej 55,
wykaz obiektów stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania.
Wykonawca w ramach zadania oczyści koryta rynnowe (rynny PCV oraz wykonane z innych materiałów, jak i
odprowadzenie wody wykonane w konstrukcji i wykończeniu dachu), oczyści wyczystki zlokalizowane na rurach
spustowych, zweryfikuje przepustowość pionów rynnowych (rury spustowe). W przypadku stwierdzenia
niedrożności, wykona czyszczenie pionu za pomocą np.: spirali elektrycznej. W przypadku braku możliwości
udrożnienia pionu, należy zgłosić to Zamawiającemu. W ramach zadania należy usunąć mech z powierzchni dachów
oraz zalegające na nich liście w sposób bezpieczny dla nawierzchni dachu.

Dokument nr: 27/2021

Składanie ofert:
ZŁOŻENIE I WYBÓR OFERTY
1. Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty:
1) wypełniony załącznik - oferta cenowa
2) wypełniony załącznik - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl lub
pisemnej w Kancelarii SPS ZOZ ,,Zdroje" Ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, kancelaria czynna w godz.ch 7;25-
15;00.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia swojej oferty do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 17.12.2021 r.

Wymagania:
2. Wymagany termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej
i dostarczonej faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu potwierdzenia zakresu prac po wcześniejszym
umówieniu terminu z przedstawicielem SPS ZOZ Zdroje.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert: Cena 100%.
Najkorzystniejsza będzie oferta z najniższą ceną.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie
wybrana.
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (informacja
o czynności niezgodnej z przepisami ustawy odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach Prawo
zamówień publicznych
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych, bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów Prawa zamówień
publicznych (poza art. 4 pkt. 8).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.
ROZDZIAŁKI
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie
stanowiące załącznik do niniejszego zapytania;

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu z wykonawcą w wyżej wymienionym zakresie jest Paweł Białkowski - tel. 91 88 06
581 / 886-792-022 lub pod adresem e-mail: administracyjno-techniczny@zoz-zdroje.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.