Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4000 oraz wymianę SAP Ademco na centralę...

Przedmiot:

Rozbudowa centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4000 oraz wymianę SAP Ademco na centralę POLON 6000 wraz z elementami

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD UZDROWISKO KRYNICA - ŻEGIESTÓW S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. +48 018 471 28 01, tel. 600 266 852, tel.503 014 684
sekretariat@kryniczanka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 018 471 28
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia oferty na:
Rozbudowę centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4000 oraz wymianę SAP Ademco na centralę
POLON 6000 wraz z elementami z nią współpracującymi w budynku Nowy Dom Zdrojowy w
Krynicy-Zdroju, Ul. Nowotarskiego 7.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4000 oraz
wymiana SAP Ademco na centralę POLON 6000 wraz z elementami z nią współpracującymi w
budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju, Ul. Nowotarskiego 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1.

Dokument nr: NZP- 65/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Spółki) w kopercie z opisem: ,,Oferta na
Rozbudowę centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4000 oraz wymianę SAP Ademco na centralę
POLON 6000 w budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju" osobiście w sekretariacie Spółki
lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@kryniczanka.pl do dnia 24 listopada 2021 r. godz.
12;00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
a) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) cena - 100 %
5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty/
a) Formularz pn. ,,Oferta", wg załączonego wzoru,
b) Kserokopię (wydruk) aktualnego wpisu do właściwego rejestru / wydruk z CEIDG,
c) Oświadczenie o podpisaniu umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy na druku Oferta
d) Oświadczenie dot. RODO
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
6.1. Cena wskazana w ofercie zawiera:
a) Wartość netto zamówienia określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia i nie
będzie podlegała waloryzacji.
6.2. Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wy-
konawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać
6.3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę w formie pisemnej,
zawierającą wszystkie istotne elementy oferty.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawców zaproszonych oraz

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Janusz Gajewski tel.503 014 684, Daniel Ormanty tel. 600 266 852, e-mail sekretariat@kryniczanka.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.