Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przedmiot:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
powiat: radomski
Telefon 48 616-31-35 FAKS 48 616 33 00, tel. (48) 341 22 02
ilza@ilza.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Iłża
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 48 616-31-35
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina liżą
ZAPRASZA
do złożenia oferty/propozycji cenowej na zadanie pn.:
,,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę i przebudowę budynku
hotelu przy Ul. Orla Białego 5".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę i przebudowę budynku
hotelu przy Ul. Orla Białego 5"
Szczegółowy zakres dokumentacji:
- Rozbudowa istniejącego budynku hotelu polegająca na dobudowaniu budynku
,,sali cateringowej" na 200 miejsc;
- Przebudowa istniejących pomieszczeń hotelu w tym zaprojektowanie na parterze
pomieszczenia do przygotowania posiłków oraz na I piętrze tarasu zaszklonego (zimowego
ogrodu);
- Sporządzenie inwentaryzacji budynku;
- Sporządzenie ekspertyzy/oceny stanu technicznego budynku;
- Opinia geotechniczna gruntu;
- W zależności od potrzeb uzyskanie niezbędnych dokumentów w celu uzupełnienia lub
wydania nowych warunków dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, dostawy wody i
odprowadzenia ścieków oraz dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.
W ramach zamówienia do Wykonawcy należy:
- Zakup mapy do celów projektowych;
- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wymaganymi
uzgodnieniami - 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;
Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - po 2 egzemplarze
+ wersja elektroniczna;
Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - po 2 egzemplarze + wersja
elektroniczna;
- Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych.

Dokument nr: IGP.2510.21.2021

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:
Ofertę/Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2021r. do godz.
15;00, w formie zgodnej ze wskazaniem zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Iłży, pok. Nr 3.
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
Fax. (48) 616 33 00
e-mail: ilza@ilza.pl
Oferta/Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym
powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania.
Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania
do jej uzupełnienia.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.06.2022r.

Wymagania:
. Opis sposobu przygotowania oferty/propozycji cenowej:
a) Może być złożona: osobiście, e-mailem, pocztą na adres: Urząd Miejski w Iłży,
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża,
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
d) Ma obejmować całość zamówienia.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
(kryteriami):
5. Oferta/Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
b) Oświadczenie uprawniające wykonawcę do występowania w obrocie
prawnym, (np. o prowadzeniu działalności gospodarczej);
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie/propozycji cenowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
o Wartość (netto/brutto) usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu
o przedmiot zamówienia,
o Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez
niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą
dokumenty wymienione w punkcie 5.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze
oferty/propozycji cenowej wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w
komórce merytorycznej (wskazać nazwę) Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i
Zamówień Publicznych pok. 34.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Justyna Kosterna
tel. (48) 341 22 02
e-mail: justyna.kosterna@ilza.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.