Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki
ul. Rynek 1
57-420 Radków
powiat: kłodzki
tel.: 74 8735000, tel. +48 74 87 12 069
sekretariat@radkowklodzki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Radków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 74 8735000, te
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych
,,Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika w Ścinawce Średniej"
1. Zamawiający - Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków zaprasza do udziału w postępowaniu na
Zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika w Ścinawce Średniej",
położonego w Ścinawce Średniej, Ul. Sikorskiego 40, (Pomnik poległych w trakcie I wojny
światowej), w związku z realizacją projektu pn. ,,Pamięć i tożsamość".
Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0080002749.
2. Przedmiot zamówienia - Przedmiot zamówienia opisany został w załącznikach do niniejszego
zaproszenia:
2.2. utwardzenie terenu wokół pomnika pamięci poległych mieszkańców,
- załącznik nr 1 - Projekt budowlany - (utwardzenie terenu),
- załącznik nr 2 - Przedmiar robót - (utwardzenie terenu),
2.3. konserwacji pomnika poległych mieszkańców w I wojnie światowej
- załącznik nr 3 - Program prac konserwatorskich,
- załącznik nr 4 - Przedmiar robót - (prace konserwatorskie),
- załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna pomnika,
2.4. poglądowe tablice dot. historii Ścinawki Średniej,
- załącznik nr 6 - Opis zamówienia - tablice poglądowe,

CPV: 92522 100-7, 45111 000-8, 45233 120-6, 45340 000-2, 31523 200-0

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 25.11.2021 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
do dnia 24.11.2021 r. godz. 15:00.
10. Sposób przygotowania oferty : ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
oraz złożyć:
a) osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie,
ul. Rynek 1, 57-420 Radków, pok. nr 13 lub
b) jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: sekretariat@radkowklodzki.pl
oraz do wiadomości e-mail: m.niewiadomy@radkowklodzki.pl,

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2022 roku.

Wymagania:
4. Okres gwarancji i rękojmi : 60 miesięcy.
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert : Cena - waga 100 %.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Warunki płatności: Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania
poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT,
w poszczególnych pozycjach dla każdego zadania osobno.
c) W tytule wiadomości należy wpisać:
,, Zagospodarowanie terenu oraz renowacja pomnika w Ścinawce Średniej "
Ofertę należy przygotować poprzez wypełnienie i załączenie:
- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiącego załącznik nr 7.
- kosztorysu ofertowego na wykonanie zadania, stanowiącego załącznik nr 8,
- formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 9,
11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marek Niewiadomy,
tel. +48 74 87 12 069, e-mail: m.niewiadomy@radkowklodzki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.