Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
powiat: policki
tel. 91 311-30-48 / fax. 424-15-45, 851-294-80-83
inwestycje3@dobraszczecinska.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dobra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 311-30-48 /
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa sieci wodociągowej w dz.nr 311/168 (ul. Czajki) w Dobrej"
2. Przedmiot zamówienia:
Budowa odcinka sieci wodociągowej PE100 fi 110 na terenie działki nr ewid. 311/168 obr. Dobra, gm. Dobra, zgodnie z załączonym projektem, bez przyłączy do działek,

Dokument nr: WKI.IR.7013.26.2021.PU

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: inwestycje3@dobraszczecinska.pl, złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Dobra Ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra z zastrzeżeniem, że datą złożenia oferty jest data wpływu do Urzędu.
W terminie do: 24.11.2021 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
4 tygodnie, liczony od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty:
okres objęty gwarancją - 36 miesięcy
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
6. Kryterium oceny oferty 100 % cena BRUTTO
Oferty które wpłyną po wskazanym terminie nie bedą rozpatrywane.
WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem lokalizacji zamówienia oraz oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i innymi okolicznościami mającymi czy mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Płatność będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany rachunek płatności, który ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Uwaga:
1. Zaleca się dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub zmiany treści zamówienia bez podania przyczyny.
3. Zmiana treści zamówienia musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
7. Zaleca się dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Przemysław Ulas tel.: 91 441 24 31 inwestycje3@dobraszczecinska.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.