Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
powiat: policki
tel. 91 311-30-48 / fax. 424-15-45
inwestycje3@dobraszczecinska.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Dobra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 311-30-48 /
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Dobra zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej dla zadania pn. ,,Budowa sieci wodociągowej na dz. 628/3 (ul. Miętowa) i 656/204 (ul. Maciejki) Bezrzecze".
Niniejsze zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość mniejszą niż 130 000 zł netto.
2. Przedmiot zamówienia:
Budowa odcinka sieci wodociągowej PE fi 110 o dł. około 88mb na terenie działki nr ewid. 628/3 dr i 656/204 obr. Bezrzecze, gm. Dobra, zgodnie z załączonym projektem, bez przyłączy do działek.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: inwestycje3@dobraszczecinska.pl, złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Dobra Ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra z zastrzeżeniem, że datą złożenia oferty jest data wpływu do Urzędu.
W terminie do: 23.11.2021 r. do godz. 15.00
Oferty które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
4 tygodnie, liczony od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty:
okres objęty gwarancją - 36 miesięcy
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
6. Kryterium oceny oferty:
100 % cena BRUTTO
WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem wskazanego zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem lokalizacji zamówienia oraz oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami i innymi okolicznościami mającymi czy mogącymi mieć wpływ na realizację zamówienia.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Płatność będzie dokonywana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany rachunek płatności, który ujęty jest w wykazie podatników VAT i został dla niego utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Uwaga:
1. Zaleca się dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty lub zmiany treści zamówienia bez podania przyczyny.
3. Zmiana treści zamówienia musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
7. Zaleca się dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Kontakt:
8. Osoba do kontaktu:
Przemysław Ulas
tel.: 91441 24 31
inwestycje3@dobraszczecinska.pl
Urząd Gminy Dobra Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.