Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

Przedmiot:

Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Świecki - Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
powiat: świecki
52 568 32 24
drogi@drogi.csw.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Świecie
Wadium: ---
Nr telefonu: 52 568 32 24
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Świecki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania pn.:

,,Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, wraz z frezowaniem karpin"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

Wycince drzew rosnących w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.
Wycince drzew rosnących w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. Drewno pozyskane z wycinki stanie się własnością Wykonawcy. Rozliczenie wartości drewna pozyskanego przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury VAT na kwotę 22 827,68 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych 68/100) zgodnie z szacunkiem brakarskim i zapisami ustawy o VAT. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki, Zamawiający wystawi fakturę VAT,
o której mowa w zadaniu poprzednim. Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego,
Frezowaniu karpin,
Uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania,
Uporządkowanie terenu polegającego na:
Zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
Zgrabieniu i/lub pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką drzew,
Zebraniu i wywiezieniu odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca musi:
Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień o charakterze zbliżonym do niniejszego i dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania przedmiotu zamówienia,
Dysponować potencjałem osobowym i sprzętowym do realizacji zamówienia - prace związane z prowadzeniem wycinki wykonane musza być osoby, które posiadają uprawnienia do realizacji ww. prac.
Wycinka drzew prowadzona musi być przez osoby posiadające uprawnione do obsługi pilarek spalinowych oraz posiadające aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu drzew objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, przed złożeniem oferty.
W przypadku awarii sprzętu używanego do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu oraz zapewnić odpowiedni (równoważny) sprzęt zastępczy.
Szczegółowy zakres zamówienia określa formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania.
Przedstawicielem Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu umowy jest Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego w Drzycimiu. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac, oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym w sposób niepowodującym kolizji z uczestnikami ruchu kołowego i pieszych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu, ich ubezpieczeniem, zabezpieczeniem w paliwo, wynagrodzeniem i ubezpieczeniem pracowników wykonujących prace utrzymaniowe oraz koszty pozyskanego drewna.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV: 77211400-6

Składanie ofert:
Proszę o złożenie oferty do dnia 24 listopada 2021 roku do godz. 09:00 na adres:
Powiat Świecki - Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
Telefon: 52 568 32 24
e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jako kryterium wybory oferty przyjmuje się cenę. CENA = 100 pkt

Cx = (Cmin : Cn) x 100 pkt

gdzie:

Cx - ocena punktowa oferty za cenę ofertową,

Cmin - cena najniższej ofert w zbiorze ofert,

Cn - cena rozpatrywanej oferty.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta o największej liczbie punktów przyznanych zgodnie z kryterium oceny ofert określonego powyżej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.