Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi...

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 647 72 00, fax 61 820 17 09
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 647 72 00, f
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe
W związku z realizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycją pn. Budowa kanału technologicznego wzdłuż Alei Solidarności w Poznaniu na odcinku od Ul. Mieszka I do Ul. Piątkowskiej zapraszamy do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej dla przedmiotowej inwestycji.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej dla inwestycji Budowa kanału technologicznego wzdłuż Alei Solidarności w Poznaniu na odcinku od Ul. Mieszka I do Ul. Piątkowskiej.
Zakres obowiązków określono w załączniku nr 1.

Dokument nr: RITS.342.30.2021

Otwarcie ofert: Analiza ofert odbędzie się w dniu 25.11.2021 r.

Specyfikacja:
Dokumentacje projektowe inwestycji, SWZ oraz wzór umowy na roboty budowalne, których
nadzór jest przedmiotem zlecenia znajdują się pod adresem www:
https://zdm.poznan.pl/

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania tj. ,,RITS- nadzór drogowy Al. Solidarności", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Zleceniodawca ustala następujące terminy realizacji przez Zleceniobiorcę przedmiotu Zlecenia:
1) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - dzień podpisania umowy.
2) Data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia -od dnia udzjelenia zlecenia do odbioru końcowego i rozliczenia budowy- szacunkowy termin zakończenia inwestycji marzec 2022 r.

Wymagania:
Kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym także opóźnień w przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej do ZDM) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego.
c) za niezawiadomienie pisemnie Zamawiającego o konieczności nałożenia kary zgodnie z postanowieniami Umowy na roboty budowlane 10% za każde zdarzenie.
V. Informacje dodatkowe
1. Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zleceniodawca kierować się będzie kryterium ceny oferty, które rozpatrywane będzie na podstawie ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić stały i ciągły nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami, w zakresie określonym przez dokument, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Przez nadzór stały i ciągły rozumie się pobyt na terenie budowy Inspektora nadzoru inwestorskiego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4. Zleceniobiorca musi być przedsiębiorcą lub osobą prawną.
5. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i uprawnienia określone w załączniku nr 1. Brak dokumentów związany będzie z odrzuceniem oferty.
6. Zleceniobiorca powinien podpisać umowę w terminie 14 dni od jego wyboru, pod rygorem wybrania kolejnego oferenta.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykonali lub wykonywali w sposób nie należyty, w szczególności niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wcześniej udzielone zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.