Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż rolet typu plisa

Przedmiot:

Dostawa i montaż rolet typu plisa

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital im. dr. J Dietla w Krynicy - Zdroju
ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 18 47 32 410, 411, 400, faks 18 4732700
zampub@szpital-krynica.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 47 32 410, 4
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DYREKTOR SZPITALA IM. DR. J DIETLA W KRYNICY - ZDROJU
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:
DOSTAWA i montaż rolet typu plisa do pomieszczeń biurowych w budynku administracji
SPZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ilości 54 sztuk
2. Opis przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA i montaż rolet typu plisa do pomieszczeń biurowych w budynku
administracji SPZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ilości 54 sztuk
(żaluzja plisowana 70 cm x 130 cm - 27 sztuk oraz żaluzja plisowana 70 cm X 40
cm- 27 sztuk). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowy opis warunków w załączniku nr 2 do zaproszenia (wzór umowy).

Dokument nr: SPZOZ-ZO-ZP-221/21

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres SPZOZ Szpital im. dr. J
Dietla w Krynicy - Zdroju Ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój w kopercie z
opisem: ,,Propozycja cenowa na zadanie pn: DOSTAWA i montaż rolet typu plisa do
pomieszczeń biurowych w budynku administracji SPZOZ Szpital im. J. Dietla w
Krynicy-Zdroju w ilości 54 sztuk ub osobiście w sekretariacie SZPITALA), faksem
(18 47 32 700) lub drogą elektroniczną (zampub@szpital-krynica.pl)
Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 23.11 .2021 r. do godz.
08:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy:
7 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość
zamówienia.
Termin płatności: do 30 dni
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena - 100 %
5. Propozycja ma być zgodna z załącznikiem nr 1 do zaproszenia:
a) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do
występowania w obrocie prawnym
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1.a.a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
1.a.b) Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego
1.a.c) Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.
.Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca
podpisze umowę z Zamawiającym. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia
złożonej propozycji cenowej i być zgodna z załączonym wzorem (załącznik nr 2 do
zaproszenia)
10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do
treści umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-
Zdroju zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub jego odwołania bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
P. Monika Płazińska- tel. 18 47 32 410, 411, 400, mp@szpital-krynica.pl
faks 18 4732700,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.