Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Malowanie pomieszczeń

Przedmiot:

Malowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik - Przedszkole nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 12
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
Telefon: 32 4224169
przedszkolerybnik1@wp.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 4224169
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń Przedszkola nr 1 w Rybniku.
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1.Malowanie pomieszczeń przedszkola oprócz sal zajęć.
Roboty obejmują:
- czyszczenie ścian
- malowanie ścian
Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych oferenta.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac wewnątrz budynku w czasie ustalonym z wykonawcą. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników.
1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót.
3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
4. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.
5. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie dokonywane będą w PLN.

CPV: 45442100

Dokument nr: 2/2021

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przedszkolerybnik1@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole nr 1, Ul. Tadeusza Kościuszki 12, 44 - 200 Rybnik w godz.ch: 8 - 15 do dnia 24.11.2021 r. z dopiskiem:
1. Zadanie 1. Malowanie pomieszczeń Przedszkola nr 1 w Rybniku.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.12.- 31.12.2021.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip http://p01.bip.edukacja.rybnik.eu
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 25.11.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem bip http://p01.bip.edukacja.rybnik.eu a także przekazany pocztą elektroniczną.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Halina Łaganowska pod numerem telefonu: 32 4224169 oraz adresem email: przedszkolerybnik1@wp.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.