Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługi sezonowe

Przedmiot:

Usługi sezonowe

Data zamieszczenia: 2021-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elbląskie Centrum Usług Społecznych
ul. Winna 9
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
(55) 625 61 00
andrzej.fedak@ecus.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: (55) 625 61 00
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozeznanie rynku na świadczenie usługi pn. Usługi sezonowe dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg w ramach projektu pn. ,,Elbląskie Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot rozeznania
Przedmiotem rozeznania jest świadczenie usługi pn. Usługi sezonowe rozumianej jako pomoc w pracach i obowiązkach sezonowych, obejmującej:
1. odśnieżanie wejścia do posesji oraz fragmentu chodnika sąsiadującego z posesją;
2. prace ogrodnicze w zakresie: koszenie trawnika, przycinanie żywopłotu i drzewek owocowych, przekopanie i spulchnienie gleby pod uprawy;
3. prace porządkowe na grobach.
Usługa będzie skierowana do mieszkańców Gminy Miasto Elbląg (osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niesamodzielnych, osób które ukończyły 75 rok życia będącymi jednocześnie osobami samotnymi lub osób, które ukończyły 75 rok życia, które tworzą gospodarstwo domowe z drugą osobą, która również ukończyła 75 rok życia). Zamawiający planuje objąć usługami do 550 osób w całym okresie realizacji.

Opis poszczególnych usług w ramach pakietu pn. Usługi sezonowe
Odśnieżanie posesji

Zakres usługi obejmuje: usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego przed wejściem do posesji z uwzględnieniem przestrzeni schodów prowadzących bezpośrednio do wejścia do posesji. Wykonawca zobowiązany będzie również do odśnieżenia fragmentu chodnika graniczącego z posesją, za którego odśnieżenie odpowiedzialność ponosi właściciel posesji. Usługa może zostać wykonana przy użyciu ręcznych narzędzi takich jak łopata, zgarniacz jak również z wykorzystaniem mechanicznych narzędzi takich jak pług, odśnieżarka. W zakres usługi wchodzi również posypanie odśnieżonej powierzchni solą lub piaskiem, a odśnieżonych powierzchni pokrytych warstwą lodu przede wszystkim solą. W zakres usługi nie wchodzi wywożenie zebranego śniegu, błota pośniegowego ewentualnie fragmentów pokruszonego lodu. Wykonawca zobowiązany jest natomiast do pozostawienia zebranego śniegu, błota pośniegowego i fragmentów pokruszonego lodu na terenie posesji, w miejscu, które nie znajduje się na szlaku pieszym.
Usługa będzie realizowana w okresie wzmożonych opadów śniegu, w dni powszednie i wolne od pracy, w godz.ch od 05:00 do 10:00. Usługa będzie realizowana na jednej posesji jeden raz dziennie, nawet w przypadku powtarzających się opadów śniegu. Realizacja usługi w godz.ch innych niż wskazane i w liczbie przekraczającej jedną usługę na terenie jednej posesji w ciągu jednego dnia może odbywać się wyłącznie w przypadku niewykorzystania limitu zaplanowanych usług. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi).
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ich ubezpieczeniem wyposażeniem pracowników w narzędzia niezbędne do wykonania usługi, koszty zakupu soli i piasku, koszty dojazdu do miejsca, w którym realizowana będzie usługa leżą po stronie Wykonawcy.

Do głównych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-utrzymywanie gotowości w całym okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w okresie wzmożonych opadów śniegu, w dni powszednie i wolne od pracy, w godz.ch od 05:00 do 10:00
-dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z wykonania usługi; raport powinien obejmować w szczególności informacje z zakresu:
- liczba zrealizowanych usług ze wskazaniem adresu, pod jakim zrealizowana została usługa wraz z dokumentacją fotograficzną, opisem napotkanych trudności.
-dostarczenie sprawozdania podsumowującego realizację całej usługi ze wskazaniem ogólnej liczby zrealizowanych usług, analizę rozlokowania świadczenia usługi na mapie Elbląga, opis napotkanych trudności
-przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od Odbiorców usługi i/lub pracowników ze strony Zamawiającego, działających w imieniu Odbiorcy usługi oraz skarg i wniosków w zakresie świadczonej usługi
Usługa będzie świadczona w przypadku wzmożonych opadów śniegu, w okresie od stycznia 2022 r. do końca marca 2022 r.

Prace ogrodnicze: koszenie trawnika
Zakres usługi obejmuje koszenie trawy i chwastów łącznie ze zgrabieniem pokosu, zebraniem go do worków przeznaczonych na bioodpady i złożeniem worków w miejscu wskazanym przez Odbiorcę usługi tzn. w ogólnodostępnym dla wszystkich działkowców miejscu składowania odpadów (w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych) lub na terenie posesji. Odbiorca usługi może również wskazać kompostownik na terenie użytkowanego przez siebie ogrodu działkowego/posesji, do którego Wykonawca powinien złożyć zebrany pokos. Usługa może zostać wykonana przy pomocy kosiarki spalinowej lub kosiarki elektrycznej. W przypadku kosiarki elektrycznej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia agregatu prądotwórczego. W przypadku kosiarki spalinowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do należytej realizacji usługi odpowiednią ilość paliwa zasilającego agregat prądotwórczy. Zakres usługi obejmuje również dokaszanie trawy i chwastów w trudnodostępnych miejscach, wokół drzew i krzewów za pomocą kosiarki żyłkowej lub kosy ręcznej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi).
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ich ubezpieczeniem, wyposażeniem pracowników w narzędzia niezbędne do wykonania usługi, koszty paliwa, worków na odpady biodegradowalne, koszty dojazdu do miejsca, w którym realizowana będzie usługa leżą po stronie Wykonawcy.

Do głównych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-utrzymywanie gotowości w całym okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w okresie realizacji usługi lub wzmożonego wzrostu trawy, od poniedziałku do piątku, w godz.ch od 11:00 do 17:00
-dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z wykonania usługi; raport powinien obejmować w szczególności informacje z zakresu:
- liczba zrealizowanych usług ze wskazaniem adresu, pod jakim zrealizowana została usługa wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem napotkanych trudności.
-dostarczenie sprawozdania podsumowującego realizację całej usługi ze wskazaniem ogólnej liczby zrealizowanych usług, analizę rozlokowania świadczenia usługi na mapie Elbląga, opis napotkanych trudności
-przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od Odbiorców usługi i/lub pracowników ze strony Zamawiającego, działających w imieniu Odbiorcy usługi oraz skarg i wniosków w zakresie świadczonej usługi
Usługa będzie świadczona w okresie wzmożonego wzrostu trawy, tj. od maja 2022 r. do października 2022 r
Usługa realizowana będzie w podziale na dwie kategorie:
Koszenie trawnika do 30 m2
Koszenie trawnika o powierzchni od 30 m2
Prace ogrodnicze: przycinanie drzewek owocowych i żywopłotów
Zakres usługi obejmuje przycięcie drzewek owocowych i żywopłotów łącznie z zebraniem przyciętych gałęzi i usuniętych resztek żywopłotu, ich rozdrobnieniem i zebraniem do worków przeznaczonych na bioodpady a następnie złożeniem worków w miejscu wskazanym przez Odbiorcę usługi tzn. w ogólnodostępnym dla wszystkich działkowców miejscu składowania odpadów (w przypadku Rodzinnych Ogrodów Działkowych) lub na terenie posesji. Odbiorca usługi może również wskazać kompostownik na terenie użytkowanego przez siebie ogrodu działkowego/posesji, do którego Wykonawca powinien złożyć zebrane gałęzie i resztki żywopłotu. Usługa może zostać wykonana przy pomocy piły ogrodniczej, sekatora ręcznego, sekatora oburęcznego, ręcznych lub elektrycznych nożyc do żywopłotu. W przypadku narzędzi elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia agregatu prądotwórczego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dezynfekcji narzędzi wykorzystywanych do przycinania gałęzi drzewek owocowych. Dezynfekcji można dokonywać za pomocą dowolnego środka do dezynfekcji, który Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach usługi. Zakres usługi obejmuje również zabezpieczenie przyciętych gałęzi drzew owocowych maścią ogrodniczą, którą Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach usługi. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi).
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ich ubezpieczeniem, wyposażeniem pracowników w narzędzia niezbędne do wykonania usługi, koszty płynów do dezynfekcji narzędzi, maści ogrodniczej, paliwa do agregatu, worków na odpady biodegradowalne, koszty dojazdu do miejsca, w którym realizowana będzie usługa leżą po stronie Wykonawcy.

Do głównych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-utrzymywanie gotowości w całym okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w okresie od wiosny do jesieni, od poniedziałku do piątku, w godz.ch od11:00 do 17:00
-dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z wykonania usługi; raport powinien obejmować w szczególności informacje z zakresu:
- liczba zrealizowanych usług ze wskazaniem adresu, pod jakim zrealizowana została usługa wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem napotkanych trudności
-dostarczenie sprawozdania podsumowującego realizację całej usługi ze wskazaniem ogólnej liczby zrealizowanych usług, analizę rozlokowania świadczenia usługi na mapie Elbląga, opis napotkanych trudności
-przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od Odbiorców usługi i/lub pracowników ze strony Zamawiającego, działających w imieniu Odbiorcy usługi oraz skarg i wniosków w zakresie świadczonej usługi

Skopanie i spulchnienie gleby pod uprawy
Zakres usługi obejmuje przekopanie, spulchnienie gleby pod uprawy i rozkruszenie grud przekopanej ziemi. Zakres usługi nie obejmuje przekopania areału pokrytego trawą. Zakres usługi nie obejmuje odchwaszczania gleby. Usługa może zostać wykonana przy pomocy szpadla ogrodniczego, wideł, glebogryzarki spalinowej lub elektrycznej. W przypadku glebogryzarki elektrycznej Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia agregatu prądotwórczego. W przypadku glebogryzarki spalinowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do należytej realizacji usługi odpowiednią ilość paliwa zasilającego agregat prądotwórczy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi).
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ich ubezpieczeniem, wyposażeniem pracowników w narzędzia niezbędne do wykonania usługi, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca, w którym realizowana będzie usługa leżą po stronie Wykonawcy.

Do głównych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-utrzymywanie gotowości w całym okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w okresie od wiosny do jesieni, od poniedziałku do piątku, w godz.ch od 11:00 do 17:00
-dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z wykonania usługi; raport powinien obejmować w szczególności informacje z zakresu:
- liczba zrealizowanych usług ze wskazaniem adresu, pod jakim zrealizowana została usługa wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem napotkanych trudności.
-dostarczenie sprawozdania podsumowującego realizację całej usługi ze wskazaniem ogólnej liczby zrealizowanych usług, analizę rozlokowania świadczenia usługi na mapie Elbląga, opis napotkanych trudności
-przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od Odbiorców usługi i/lub pracowników ze strony Zamawiającego, działających w imieniu Odbiorcy usługi oraz skarg i wniosków w zakresie świadczonej usługi

Prace porządkowe na grobach
Zakres usługi obejmuje usunięcie z nagrobka starych kwiatów, wypalonych zniczy, liści, igliwia, gałęzi, zamiecenie piasku i usunięcie pozostałych nieczystości (np. rozlanego wosku), umycie nagrobka wodą i preparatami odpowiednimi do rodzaju surowca, z jakiego został wykonany nagrobek, zagrabienie najbliższego otoczenia nagrobka. Zakres usługi obejmuje również usunięcie wszystkich zebranych nieczystości do ogólnodostępnego pojemnika na śmieci. Zakres usługi obejmuje polerowanie i pastowanie nagrobka wykonanego z kamienia połyskowego jak również usuwanie chwastów i trawy w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobka i pokrywającej nagrobek. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi).
Wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty związane z zatrudnieniem pracowników, ich ubezpieczeniem, wyposażeniem pracowników w narzędzia niezbędne do wykonania usługi, koszty dojazdu do miejsca, w którym realizowana będzie usługa leżą po stronie Wykonawcy.

Do głównych obowiązków Wykonawcy będzie należało:
-utrzymywanie gotowości w całym okresie trwania umowy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, gwarantujące ciągłość świadczenia usługi w okresie od września do końca października od poniedziałku do piątku, w godz.ch od 08:00 do 15:00
-dostarczenie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z wykonania usługi; raport powinien obejmować w szczególności informacje z zakresu:
- liczba zrealizowanych usług ze wskazaniem adresu, pod jakim zrealizowana została usługa wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem napotkanych trudności.
-dostarczenie sprawozdania podsumowującego realizację całej usługi ze wskazaniem ogólnej liczby zrealizowanych usług, analizę rozlokowania świadczenia usługi na mapie Elbląga, opis napotkanych trudności
-przyjmowanie i rozstrzyganie reklamacji od Odbiorców usługi i/lub pracowników ze strony Zamawiającego, działających w imieniu Odbiorcy usługi oraz skarg i wniosków w zakresie świadczonej usługi

Składanie ofert:
Informacje w zakresie przedmiotu niniejszego rozeznania proszę kierować na adres mailowy andrzej.fedak@ecus.pl w terminie do dnia 24.11.2021 do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji usługi
Usługa będzie świadczona w granicach administracyjnych miasta Elbląg

Wymagania:
Informacja w ramach rozeznania rynku powinna zawierać
Koszt realizacji jednej usługi netto
Koszt realizacji jednej usługi brutto

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.