Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa kabin dekontaminacyjnych, latarek czołowych na akumulator lub na baterie

Przedmiot:

Zakup i dostawa kabin dekontaminacyjnych, latarek czołowych na akumulator lub na baterie

Data zamieszczenia: 2021-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urzędu Gminy Poświętne
ul. Krótka 1
05-326 Poświętne
powiat: wołomiński
Tel: (25) 752-03-80, (25) 752-03-90, (25) 752-03-10 sekretariat (25) 752-03-90 wew. 16
sekretariat@ugposwietne.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Poświętne
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: (25) 752-03-80,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) zapraszamy do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na: Zakup i dostawę: 2 szt. kabin dekontaminacyjnych, 10 latarek na baterie i na akumulator, 10 latarek czołowych na akumulator lub na baterie, na potrzeby wyposażenia Gminnych Formacji Obrony Cywilnej Gminy Poświętne.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Kabina dekontaminacyjna podstawowe Parametry techniczno - użytkowe: pneumatyczna z komorą pneumatyczną z zaworem wlotu i wylotu powietrza z zaworem bezpieczeństwa oraz systemem prysznicowym i brodzikiem. Kabina powinna być zintegrowana z systemem doprowadzania i odprowadzania wody. Kabina powinna być nadmuchiwana przy pomocy butli powietrznej lub pompki elektrycznej albo pompki mechanicznej. Powinna posiadać dwa położone naprzeciw siebie wejścia (wyjścia) na zamek błyskawiczny oraz rękaw do prowadzenia odkażania na zewnątrz kabiny. Powinna posiadać system natryskowy do odkażania i rękawy zakończone złączem do odprowadzania wody skażonej na zewnątrz kabiny. Kabina powinna być wykonana z materiałów niepalnych i odpornych na: starzenie się, promienie słoneczne i uszkodzenia mechaniczne. Nie powinna wymagać specjalnej konserwacji podczas przechowywania. Kabina dekontaminacyjna powinna umożliwiać prowadzenie dekontaminacji w temperaturach ujemnych i dodatnich.
2) latarki powinny:
- być zasilane ogólnodostępnymi bateriami R klasy AAA;
- posiadać możliwość ładowania przy pomocy akumulatora;
- posiadać zasięg skuteczny wiązki światła od 250 do 300 m;
- wiązka światła powinna mieć możliwość skupiania i rozpraszania;
- być wodoodporne;
- być odporne na uderzenia, upadki i wstrząsy;
- pracować co najmniej 48 godzin na jednym ładowaniu / z jednym zestawem baterii;
- do każdej latarki powinien być zestaw baterii.
3) latarki czołowe powinny:
- posiadać maksymalny zasięg wiązki światła do 150 m;
- być wodoodporne;
- być odporne na upadki, uderzenia i wstrząsy;
- być zasilane za pomocą akumulatora i zestawem małych baterii;
- zapewniać możliwość nieprzerwanej pracy do 48 godzin na jednym ładowaniu akumulatora lub na jednym zestawie baterii;
- posiadać możliwość uruchamiania i wyłączania przez ruch ręką;
- posiadać regulację mocy wiązki światła.
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Cały asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz uszkodzeń.
2) Cały asortyment musi spełniać wymagania polskich norm i posiadać wymagane certyfikaty.
3) Wykonawca udzieli gwarancji na minimum 2 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

CPV: 31521320-3, 39236000-5

Dokument nr: ZP. 271-1.155.2021

Otwarcie ofert: c) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Poświętne, Ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w dniu 24.11. 2021 r. o godz. 11:15

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 24.11.2021 r. do godz. 11:00 elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl, w tytule wiadomości należy wpisać Zakup i dostawę: 2 szt. kabin dekontaminacyjnych, 10 latarek na baterie i na akumulator, 10 latarek czołowych na akumulator lub na baterie, na potrzeby wyposażenia Gminnych Formacji Obrony Cywilnej Gminy Poświętne. - ZP. 271-1.155.2021.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji zamówienia do dnia 22. 12. 2021 r.
2) DOSTAWA do siedziby zamawiającego: Urząd Gminy w Poświętnem Ul. Krótka 1, 05 -326 Poświętne, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
2) Pełnomocnictwo - jeśli ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Koszty dostawy i transportu pokrywa wykonawca
6. Sposób obliczenia ceny:
Cena-100%
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
7. Warunki płatności:
Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu zamówienia do Urzędu Gminy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Przelew na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
Dokument PDF stanowiący ofertę, ma być spakowany do formatu ZIP i zabezpieczony hasłem. Hasło należy przesłać do dnia 24. 11. 2021 r. do godz. 11:00 na adres przetargi@uqposwietne.pl.
2) O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia;
b) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Staniszewski - tel. (25) 752-03-90 wew. 26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.