Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
49z dziś
3832z ostatnich 7 dni
13364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
tel. 77 4834981, 77 483-55-64, 77 483-40-71,, 77 481-89-71
mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 4834981, 77
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego: w okresie od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Inspektor winien:
1) posiadać wykształcenie średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 6-letni
staż pracy lub wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na
stanowisku oraz 4-letni staż pracy;
2) posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, uprawnienia konstrukcyjno - budowlane oraz uprawnienia konserwatorskie.
3) być członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać ważne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej;
4) posiadać prawo jazdy kategorii B;
Zakres wykonywanych zadań:
- uczestniczenie w nadzorze technicznym remontowanych budynków, budowli i lokali systemem zleconym
i siłami własnymi oraz remontami wykonywanymi przez najemcę we własnym zakresie, łącznie z dokonaniem
odbioru technicznego w branży budowlanej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania;
- sprawdzanie kosztorysów ofertowych;
- prowadzenie dzienników budów nadzorowanych remontów i inwestycji, opisywanie faktur i sprawdzanie
obliczeń ilościowo-wartościowych w otrzymanych fakturach za zlecone roboty budowlane;
- uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów powstałych w wyniku wad ukrytych lub awarii w budynkach
mieszkalnych;
- sporządzanie stosownych notatek służbowych w związku z prowadzonymi sprawami;
- sprawdzanie realizacji przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego w budynkach
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu;
- wydawanie orzeczeń o stanie technicznym budynków i mieszkań;
- nadzór nad terminowym usuwaniem usterek i niedoróbek nadzorowanych robót oraz udzielanie fachowych
porad dotyczących sposobu wykonywania robót;
- sporządzanie dokumentacji technicznej na realizowane zadania;
- sprawdzanie inwentaryzacji budowlanych nieruchomości przeznaczonych przez Gminę do sprzedaży;
- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych, ochrony danych
osobowych, przepisów prawa miejscowego w zakresie prowadzonych zadań i regulacji wewnętrznych;
- terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencję przekazaną do załatwienia;
- współpraca z innymi instytucjami i podmiotami zewnętrznymi;
- wykonywanie poleceń Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu,
związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu;
- przestrzeganie przepisów i przyjętych zasad w procesie pracy.

Dokument nr: DZ.7021.1.2022

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty - do dnia 12.01.2022 r. do godz. 14;00
Ofertę należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Miejski Zarząd
Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Ul. Grunwaldzka 6
z dopiskiem: Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wymagania:
W ofercie należy przedstawić oferowaną cenę jednostkową usługi netto i brutto/miesięcznie - Załącznik nr
1 ,,Oferta cenowa".
Kryterium oceny oferty: cena 100%.
Do oferty należy załączyć:
- dokumenty rejestracyjne firmy: NIP, REGON.
- oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do zapytanie ofertowego.

Kontakt:
Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udzieli Kierownik Działu Organizacji,
Zarządzania i Spraw Pracowniczych
tel. 77 4834981.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.