Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup przewodu

Przedmiot:

Zakup przewodu

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdańsku
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 308 89 25
katarzyna.wojtas-skoneczna@lotosasfalt.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277314,95d3a1faab089b14cf3520b1ec68df60.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 308 89 25
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LA / 160014461 / 6966 KWS / Zakup przewodu H07RN-F 5x6 - 1000m
Treść zapytania:
Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 2 listopada 2021 r. GRUPA LOTOS S.A. przeniosła na rzecz LOTOS ASFALT sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeznaczoną do prowadzenia działalności rafineryjnej w Gdańsku.
https://inwestor.lotos.pl
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, kod 80-718, przy Ul. Elbląskiej 135, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numer 0000204527, o kapitale zakładowym w wysokości 31.515.000 zł, będąca podatnikiem podatku VAT, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 583-285-03-90, posiadająca REGON 193016830 oraz nr BDO 000019057.
Szanowni Państwo,
Prosimy o złożenie oferty na poniższy nowy przewód:
1. Przewód H07RN-F 5x6 - 1000m
2. Bęben kablowy (+ ewentualne inne opakowania) - 1 kpl.
Odbiór pustych bębnów kablowych na koszt i po stronie Dostawcy min. 180 dni od dostawy.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną i handlową na Platformie Logintrade
2. Oferta musi być złożona w dwóch oddzielnych (oznaczonych: oferta handlowa/oferta techniczna) plikach
- oferta handlowa - uzupełniony Załącznik nr 1 do Zapytania
- oferta techniczna (BEZ CEN) - uzupełniony Załącznik nr 2 do Zapytania
3. W części merytorycznej Platformy należy załączyć:
3.1 Ofertę techniczną (BEZ CEN) stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 2 (Załącznik nr 2 do Zapytania) i potwierdzić, że Oferta dotyczy materiałów z Zapytania lub wskazać ewentualne rozbieżności.
3.2 Kartę katalogową oferowanego kabla
4. W części handlowej Platformy należy załączyć:
4.1 Ofertę handlową stanowiącą uzupełniony Formularz ofertowy nr 1 (Załącznik nr 1 do Zapytania), ponadto, należy uzupełnić poszczególne pozycje na Platformie, zgodnie z wyceną zawartą w Załączniku.
4.2 Skan dokumentu rejestrowego
4.3 Skan zaświadczenia o nadaniu NIP,
4.4 Skan zaświadczenia o nadaniu REGON,
5. Uwagi:
5.1. Zgodność oferty z warunkami Zapytania, weryfikowana jest na podstawie uzupełnionego Załącznika nr 2 (BEZ CEN), załączonego w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ Platformy Logintrade.
5.2. Brak Załącznika nr 2 (Oferty technicznej - BEZ CEN) w CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ jest podstawą do odrzucenia oferty.
5.3. Oferent może załączyć własne pliki: ofertę techniczną i handlową, jeśli zawarte będą w nich informacje, wskazane w Formularzach ofertowych, a Załączniki będą odpowiednio oznaczone.
5.4. Wszystkie załączniki Oferenta powinny być jasno i dokładnie oznaczone, np. "Nazwa_oferenta_oferta_handlowa", "Nazwa_oferenta_karta_katalogowa..."
5.5. Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade.
5.6. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi.
5.7. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Zamówienia LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Ogólne Warunki Zamówienia_LOTOS Asfalt > https://www.lotos.pl/repository/54338/pl/[
](https://www.lotos.pl/repository/54161/pl/)5.8. Wybór oferty nastąpi po ewentualnych negocjacjach (np.: dopytaniu o dodatkowy rabat, aukcji elektronicznej)
5.9. Oferty częściowe nie są dopuszczalne
6. Stosunek dominacji i zależności
W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.
Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.
Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych
Z poważaniem,
Katarzyna Wojtas-Skoneczna
Dział Zakupu Materiałów i Gospodarki Magazynowej
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Przewód H07RN-F 5x6 1000 mb
2. Bęben kablowy (+ ew. inne opakowania) 1 komplet
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LA / 160014461 / 6966 KWS / Zakup przewodu H07RN-F 5x6 - 1000m"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z16/461039

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277314,95d3a1faab089b14cf3520b1ec68df60.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 01- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
10- 01- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 01- 2022 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277314,95d3a1faab089b14cf3520b1ec68df60.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Wojtas-Skoneczna LA
tel: 58 308 89 25
e-mail: katarzyna.wojtas-skoneczna@lotosasfalt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.