Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
232z dziś
4018z ostatnich 7 dni
11684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu
ul. Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71, tel. 062 598 52 82 lub 606130 081
zarzad@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 - 598 52 70,
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Ostrów
Wielkopolski Ul. Regatowa, Wioślarska stacja 20034 na terenie Gm. Miasto Ostrów Wielkopolski, w zakresie zgodnym z
dokumentacją i informacją uzupełniającą stanowiącą integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe
oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i
informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego
przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w
przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),

Składanie ofert:
Oferty należy składać na druku formularza pn. ,,Formularz ofertowy - roboty budowlane" dostępnym na stronie
internetowej www.ouid.pl w zakładce ,,DO POBRANIA", na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., Ul. Wrocławska
71 A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać do dnia 12.01.2022r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA .dot.m. Ostrów Wielkopolski Ul. Regatowa, Wioślarska, 20034, gm. Miasto Ostrów Wielkopolski, zapytanie nr
TT/T II/3402/2021"
UWGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGA POCZTOWA LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO
SPÓŁKI.

Wymagania:
b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych
na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,
c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wzór umowy znajduje się na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Patryka Kopczyńskiego, tel. 062 598 52 82 lub 606130 081

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.