Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
224z dziś
4067z ostatnich 7 dni
12407z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie otworu poszukiwawcze - rozpoznawczego F-l w celu ujęcia wód leczniczych

Przedmiot:

Wykonanie otworu poszukiwawcze - rozpoznawczego F-l w celu ujęcia wód leczniczych

Data zamieszczenia: 2022-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. 016 671 98 18 w. 24
p.hanasko@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 016 671 98 18 w
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej na:
,,Wykonanie otworu poszukiwawcze - rozpoznawczego F-l w celu ujęcia wód leczniczych w
miejscowości Fredropol"
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie otworu poszukiwawcze - rozpoznawczego F-l w celu
ujęcia wód leczniczych w miejscowości Fredropol w obrębie działki nr 240/l
3. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia wraz z pełnym opisem oraz lokalizacją otworu poszukiwawcze - rozpoznawczego
zawarty jest w projekcie robót geologicznych stanowiący załącznik do niniejszego zapytania o cenę.
Projekt zawiera opis prac niezbędnych dla zrealizowania zadania geologicznego tj. wykonania otworu
poszukiwawcze - rozpoznawczego F-l. Projekt ten uwzględnia wyniki dotychczasowego rozpoznania
geologicznego, hydrogeologicznego i hydrochemicznego oraz wnioski ze zrealizowanych w tym
rejonie prac, które dotyczą przede wszystkim możliwości pozyskania i głębokości ujęcia wód
leczniczych.
Projektowany otwór F-l wykonany zostanie na działce ewidencyjnej nr 240/1 obręb 0004 Fredropol,
w miejscowości Fredropol, gmina Fredropol, powiat przemyski, województwo podkarpackie.
Nieruchomości gruntowa nr 240/1, na której wykonany zostanie otwór F-l jest niezabudowana i
obecnie niezagospodarowana. Działka 240/1 jest działką porośnięta roślinnością naturalną - lasem
mieszanym. Do działki prowadzi droga gminna, która na potrzeby niniejszego projektu zostanie
przygotowana przez Wykonawcę przedmiotowego zadania aby umożliwić dojazd urządzenia
wiertniczego do lokalizacji projektowanego otworu F-l. Właścicielem działki 240/1 jest Gmina
Fredropol.

Dokument nr: KI.271.P.1.2022

Składanie ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6 - sekretariat) lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15 lub drogą e-mail: p.hanasko@fredropol.pl
Termin złożenia oferty - do dnia 12.01.2022 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia - 30.06.2022 r.

Wymagania:
5. Termin płatności - do 30 dni od otrzymania faktury.
6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędny potencjał odpowiedni do wykonania przedmiotu zapytania o cenę.
7. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert:
o Cena 100 %
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych
kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie
dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Sebastian Kątek, tel. 016 671 98 18 w. 24

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.