Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
396z dziś
4183z ostatnich 7 dni
11849z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup lamp hybrydowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zakup lamp hybrydowych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Galewic
ul. Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel. 627838618; fax.627838625, tel. 514953731
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 627838618; fax.
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe: Zakup lamp hybrydowych dla Sołectwa Niwiska
II. Opis przedmiotu zamówienia:

,,Zakup lamp hybrydowych dla Sołectwa Niwiska"

Lampa hybrydowa uliczna na ocynkowanym słupie o min. wysokości 5 m z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową dla źródła światła LED min. 30 W i strumieniem świetlnym min. 4400 lm z zastosowaniem akumulatorów żelowych. Wymagany czas pracy układu min. 8 h/dzień z kontrolą zabezpieczeń przed przeładowaniem i rozładowaniem. Należy zastosować wyłącznik programowy i zmierzchowy.
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Podane w opisie parametry wskazano jako zalecane i mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i techniczno - technologicznych.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże w terenie miejsce wykonania prac.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Niwiska na 2022 rok pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Niwiskach.

Składanie ofert:
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - od podpisania umowy do dnia 05.2022r.

Wymagania:
IV. Opis warunków płatności.

Termin płatności faktury: min. 14 dni.
Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół wykonania przedmiotu umowy.
V. Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

VI. Termin gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 2).
W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową brutto oraz cenę brutto ogółem oferty.
W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę ,,Oferta cenowa na zakup lamp hybrydowych dla Sołectwa Niwiska".
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.
Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2) oraz wizualizacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia

Kontakt:
VIII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 514953731.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.