Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Przedmiot:

Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
powiat: kamieński
tel. 91 327 56 38, 91 327 56 31 fax. 91 327 56 30
um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Międzyzdroje
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 327 56 38, 9
Termin składania ofert: 2022-01-06 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
1) Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
terenie Gminy Międzyzdroje, na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
6) Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
1. Ofertę proszę złożyć do dnia 06.01.2022 r. do godz.10 w następujący sposób:
Przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Ul. Książąt Pomorskich 5 ,
72-500 Międzyzdroje lub na adres mailowy:
um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl
z dopiskiem:
,,Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Międzyzdroje, na urządzeniach pozostających we władaniu Gminy Międzyzdroje."

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 10.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:
3) Warunki realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do.....-..........na adres.................-..............
2. Płatność nastąpi w terminie 21 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.
5) Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert.
2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia
łącznie z podatkiem YAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
9) Składanie ofert dodatkowych.
1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, wybiera się ofertę z niższą ceną. W przypadku
w którym oferty mają taką samą cenę Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
10) Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
11) Zakończenie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zakończenie takie
nie wymaga podania przyczyny.

Kontakt:
4) Osoba do kontaktów
1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Somska
2. W sprawie procedury udzjelenia zamówienia: Aneta Różańska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.