Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

ŚRUBUNKI; KOLANKA; ZAWORY KULOWE

Przedmiot:

ŚRUBUNKI; KOLANKA; ZAWORY KULOWE

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna w Zabrzu
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
032 757 52 40
skoza@jswkoks.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277736,5441efdea9f5068c9cd616c28207211c.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 032 757 52 40
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ŚRUBUNKI; KOLANKA; ZAWORY KULOWE (ZKP AM592326)
Treść zapytania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr zapotrzebowania: ZKP AM592326
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej na zakup ŚRUBUNKI; KOLANKA; ZAWORY KULOWE z dostawą do
Koksowni Przyjaźń Ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, wolne od wad jakościowych i prawnych
Termin dostawy i realizacja dostawy
Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. DOSTAWA częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniemprzed planowaną dostawą na adres e-mail:odbiory@jswkoks.pl
Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - MIN. 12 miesięcy
Termin płatności
Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
Sposób przygotowania oferty
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
Oferta winna zawierać pełnomocnictwo do składania ofert.
Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- certyfikat
- świadectwo jakości
- wzór atestu
- wzór deklaracji zgodności wystawionej przez producenta wyrobu lub uprawnionego przez producenta przedstawiciela
- kartę charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w przypadku ich stosowania
- kartę katalogową produktu
- instrukcję obsługi
- inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla danego towaru.
- PKWiU, CN produktu
5.7. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Kryteria formalne (warunki udziału w postepowaniu):
1. Koszt transportu i opakowania: po stronie dostawcy, warunki dostawy zgodnie z regułami DDP Incoterms 2020.
2. Termin związania ofertą 30 dni.
3. Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
4. Przeczytałem i akceptuję treść Warunków w zamówieniach i umowach zawieranych na Platformie Logintrade, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
5. Przeczytałem i akceptuję treść Klauzuli Etycznej i Klauzul Antykorupcyjnych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego.
6. Przeczytałem i akceptuję treść Informacji na temat przetwarzania danych osobowych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązuje się do przekazania jej osobom uprawnionym do reprezentowania Sprzedającego, osobom kontaktowym lub innym osobom ze strony Sprzedającego biorącym udział w wykonywaniu zamówienia/umowy.
Kryteria oceny ofert:
- Cena - 100%
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ŚRUBUNEK 1" WZ STOŻEK OCYNK 100 szt.
2. ZAWÓR KULOWY 3/4" WW PN25 Z RĄCZKĄ I DŁAWICĄ 150 szt.
3. ŚRUBUNEK 3/4" WZ STOŻEK OCYNK 100 szt.
4. ZAWÓR KULOWY 1" WW PN25 Z RĄCZKĄ I DŁAWICĄ 50 szt.
5. KOLANKO 3/4 OC W/Z 100 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " ŚRUBUNKI; KOLANKA; ZAWORY KULOWE (ZKP AM592326)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z4130/600

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277736,5441efdea9f5068c9cd616c28207211c.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 01- 2022 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
11- 01- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
11- 01- 2022 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277736,5441efdea9f5068c9cd616c28207211c.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Sławomir Koza
tel: 032 757 52 40
e-mail: skoza@jswkoks.pl
Kontakt merytoryczny:
Paweł Fiuk
tel: 32 757 55 80
e-mail: pfiuk@jswkoks.pl
Kontakt merytoryczny:
Paweł Krzemień
tel: 32-757-5391
e-mail: pkrzemien@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.