Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
261z dziś
4048z ostatnich 7 dni
11714z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych

Przedmiot:

Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
powiat: dębicki
tel. (14) 680 31 55, , tel. 14 6803156.
zamowienia@rde.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dębica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (14) 680 31 55,
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:
,,Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych":
2. Opis przedmiotu zamówienia: - W PROPOZYCJI CENOWEJ.

Dokument nr: ZDP.3c. ZP.271.W.1.2022

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2022r. do godz. 11.00 :
1. Przesłać w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowany, osobisty lub
zaufany na adres: zamowienia@rde.pl
2. Dostarczyć w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg
Powiatowych w Dębicy, Ul. Parkowa 28 w Dębicy, Na kopercie cenowej należy
umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:
,,Zbieranie nieczystości z chodników i zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych"
Nie otwierać przed 10.01.2022 godz. 11:05

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji umowy:
a) zbieranie nieczystości od 14.01.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z załączonym
zestawieniem
b) opróżnianie koszy ulicznych od 14.01.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z załączonym
zestawieniem

Wymagania:
1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy
oraz opis: propozycja cenowa na zadanie pn. ,,Zbieranie nieczystości z chodników i
zieleńców oraz opróżnianie koszy ulicznych":
1.3. ceny w niej mają być podane cyfrowo i słownie,
1.4 ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką,
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena - 100%.
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2/ wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a)wartość usług określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę - Wykonawca za świadczoną usługę jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania .
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Wykonawca ma złożyć jako załącznik do wypełnionego formularza propozycji cenowej,
referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu ogłoszonego zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00zł
9 Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca podpisze umowę w ZDP w Dębicy.
10. Zakres wykonania usług podany w druku propozycji cenowej i załączniku nr 1
Należy złożyć ofertę na wszystkie wymienione usługi, nie dopuszcza się ofert częściowych.
Termin i zakres wykonywanych usług zawsze Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.

Kontakt:
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Pan Wojciech Zboch - sprawy merytoryczne, tel. 14 6803156.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.