Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3991z ostatnich 7 dni
11657z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu

Przedmiot:

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu

Data zamieszczenia: 2022-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno
powiat: koniński
63 271 40 54, 63 271 43 77, tel. 63-2714054 wew. 108
monika.desecka@sompolno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Sompolno
Wadium: ---
Nr telefonu: 63 271 40 54, 63 271
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Burmistrz Miasta Sompolno, reprezentujący Zamawiającego - Gminę Sompolno,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy (wzmocnienia konstrukcji dachu
budynku hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Lubstowie.
1. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu zgodnie
z załączoną dokumentacją projektową (projektem architektoniczno- budowlanym,
projektem technicznym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych). W zakres zamówienia wchodzą:
- prace przygotowawcze,
- prace wzmacniające konstrukcję stalową (wzmocnienie słupów poprzez
przyspawanie rur prostokątnych RP 120x60x6 ze stali S235 oraz stop stalowych z
blachy stalowej o gr. 10 mm ze stali S235 do istniejącej konstrukcji hali),
- a także prace wykończeniowe.

Dokument nr: RZI.7013.14.2017

Składanie ofert:
3. Termin, miejsce i forma składania ofert oraz sposób obliczenia ceny.
Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia 2022 r. na formularzu oferty, załączonym do
niniejszego zapytania w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Sompolnie,
ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
monika.desecka@sompolno.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji: obręb Lubstów, dz. ewid. 46/4 (budynek hali sportowej)
2. Termin realizacji zamówienia :
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 15.02.2022 r.

Wymagania:
Oferty złożone po wyżej określonym terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie
zwraca oferentom.
Cena ofertowa zamówienia winna zawierać koszty materiałów i urządzeń, robocizny,
materiałów pomocniczych, sprzętu, kosztów pośrednich, wynikających wprost z
przedmiaru robót, jak również nie ujęte wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie
wynagrodzenie ryczałtowe, w ramach którego wykonawca zobowiązany będzie do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Ofertę mogą składać oferenci, którzy:
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej jedną osobą, która posiada
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Ocena spełniania
warunku na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.
5. Kryterium oceny ofert
Oferta będzie podlegała ocenie według jedynego kryterium - ceny oferty brutto za
wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu budynku hali sportowej. Z oferentem,
który zaoferuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa o roboty budowlane. Przed jej
zawarciem niezbędne będzie przedłożenie Zamawiającemu stosownych uprawnień
budowlanych i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.
6. Odrzuceniu podlegają oferty:
o których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub
o złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
7. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić prowadzone postępowanie, w szczególności, jeśli
zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
o nie wpłynęła żadna oferta w prowadzonym postępowaniu,
o wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były odrzucone,
o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Monika Desecka, tel. 63-2714054 wew. 108.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.