Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BRALIN
ul. Rynek 3
63-640 Bralin
powiat: kępiński
tel. 62-78-11-201 fax. 62-78-11-202
zamowienia@bralin.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Bralin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62-78-11-201 fa
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający:
zaprasza do złożenia oferty.
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w
obrębie Chojęcin".
2. Zakres zamówienia: Zakres usługi nadzoru inwestorskiego określa dokumentacja projektowa oraz
zapytanie ofertowe.
Opis inwestycji:
ETAP I
Zakres inwestycji
? sieć kanalizacji sanitarnej:
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze [lita] - 874,5 mb
? studzienki z kręgów betonowych ? 1000 typu BS, szczelne z uszczelką gumową,
zwieńczone zwężką betonową ? 1000/600 z włazami żeliwnymi ? 600 z
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem - 40 T - 12 szt.
? studzienki PVC ? 400 z kinetą równoprzelotową ? 200; włazem żeliwnym 40 T - 7
szt.
? odgałęzienia do posesji [17 posesji]
? rura PVC-U DN 160 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 4,7 mm - o
jednorodnej strukturze [lita] - 110,5 mb
? studzienki przyłączeniowe PVC ? 315 z kinetą równoprzelotową ? 160 i włazem
żeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 1,45 m. - 17 szt.
ETAP II
Zakres inwestycji
? sieć kanalizacji sanitarnej:
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze - 598,5 mb
? studzienki z kręgów betonowych ? 1000 typu BS, szczelne z uszczelką gumową,
zwieńczone zwężką betonową ? 1000/600 z włazami żeliwnymi ? 600 z
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem - 40 T - 15 szt.
? studzienki PVC ? 400 z kinetą równoprzelotową ? 200; włazem żeliwnym 40 T - 1
szt.
? odgałęzienia do posesji [18 posesji]
? rura PVC-U DN 160 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 4,7 mm - o
jednorodnej strukturze - 93,5 mb
? studzienki przyłączeniowe PVC ? 315 z kinetą równoprzelotową ? 160 i włazem
żeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 1,45 m. - 18 szt.
ETAP III
Zakres inwestycji
? sieć kanalizacji sanitarnej:
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze - 814,0 mb
? studzienki z kręgów betonowych ? 1000 typu BS, szczelne z uszczelką gumową,
zwieńczone zwężką betonową ? 1000/600 z włazami żeliwnymi ? 600 z
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem - 40 T - 9 szt.
? studzienki PVC ? 400 z kinetą równoprzelotową ? 200; włazem żeliwnym 40 T - 7
szt.
? odgałęzienia do posesji [18 posesji]
? rura PVC-U DN 160 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 4,7 mm - o
jednorodnej strukturze - 73,0 mb
? studzienki przyłączeniowe PVC ? 315 z kinetą równoprzelotową ? 160 i włazem
żeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 1,45 m. - 13 szt.
ETAP IV
Zakres inwestycji
? sieć kanalizacji sanitarnej:
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze - 626,0 mb
? studzienki z kręgów betonowych ? 1000 typu BS, szczelne z uszczelką gumową,
zwieńczone zwężką betonową ? 1000/600 z włazami żeliwnymi ? 600 z
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem - 40 T - 13 szt.
- w tym dwie studnie kaskadowe [S1 i S2]
? odgałęzienia do posesji [18 posesji]
? rura PVC-U DN 160 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 4,7 mm - o
jednorodnej strukturze - 25,5 mb
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze - 42,0 mb
? studzienki przyłączeniowe PVC ? 315 z kinetą równoprzelotową ? 160 i włazem
żeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 1,45 m. - 7 szt.
? studzienka przyłączeniowa PVC ? 315 z kinetą zbiorczą ? 200 i włazem żeliwnym
12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 2,45 m. - 1 szt.
? przepompownia ścieków
? z polimerobetonu ? 200 i wysokości całkowitej 5,21 mm i dwoma pompami
zatapialnymi ABS typu AS 0840 D S17/2D; NS=1,7; kW Q=4,36 l/s; H=11,91 m. sł.
wody; n=2800 obr,/min - 1 kpl.
? rurociąg tłoczny
? rura PE HD 100 PN - 10; DN 90 gr. Ścianki 5,4 mm - 15,0 mb
? zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków
? ogrodzenie z elementów prefabrykowanych na słupkach H=1,5 m. - 30,0 mb
? brama wjazdowa szer. 4,0 m z furtką szer. 1,0 m - 1 kpl.
? umocnienie terenu kostką brukową betonową - 70,0 m2
? żuraw obrotowy wyciągowy z napędem ręcznym udźwig 150 kg - 1 kpl.
? hydrant p. pożarowy ? 80 n/ziemny - 1 kpl.
z rurociągiem zasilającym PVC DN 90 - 10,5 mb
? lampa oświetleniowa - 1 szt.
? szafka sterująca - 1 szt.
ETAP V
Zakres inwestycji
? sieć kanalizacji sanitarnej:
? rura PVC-U DN 200 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 5,9 mm - o
jednorodnej strukturze - 660,0 mb
? studzienki z kręgów betonowych ? 1000 typu BS, szczelne z uszczelką gumową,
zwieńczone zwężką betonową ? 1000/600 z włazami żeliwnymi ? 600 z
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem - 40 T - 14 szt.
? studzienki PVC ? 400 z kinetą równoprzelotową ? 200; włazem żeliwnym 40 T - 2
szt.
GMINA BRALIN
63-640 Bralin, Ul. Rynek 3
tel. 62-78-11-201 fax. 62-78-11-202
www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl
? odgałęzienia do posesji [18 posesji]
? rura PVC-U DN 160 klasy S, typ ciężki; SDR 34; SN-8; grubość ścianki 4,7 mm - o
jednorodnej strukturze - 48,0 mb
? studzienki przyłączeniowe PVC ? 315 z kinetą równoprzelotową ? 160 i włazem
żeliwnym 12,5 T z zatrzaskiem śr. głębokość - 1,45 m. - 10 szt.

Dokument nr: ZP.271.1.2.2022

Składanie ofert:
11. Termin i miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w terminie do 12 stycznia 2022 roku,
godz. 12:00 pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@bralin.pl lub w sekretariacie Urzędu
Gminy Bralin, Ul. Rynek 3, 63-640 Bralin.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Istotne warunki realizacji zamówienia: zgodnie z załączonym projektem umowy na świadczenie
usługi.
5. Warunki płatności: zgodnie z załączonym projektem umowy na świadczenie usługi.
6. Informacje na temat możliwości dokonania oględzin w terenie i/lub zapoznania się z projektem: po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym.
7. Warunki kwalifikacyjne dla wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:
? posiadają uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające przedmiotowi zamówienia;
? prowadziły nadzór inwestorski co najmniej przy dwóch robotach budowlanych
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
8. Sposób obliczania ceny:
1) cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
2) w ofercie należy podać cenę jednostkową netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i
cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
3) cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
9. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru),
10. Do oferty należy załączyć:
? Potwierdzenie uprawnień w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i
sanitarnych.
? Potwierdzenie doświadczenia przy prowadzeniu nadzoru inwestorskiego co najmniej przy
dwóch robotach budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia
12. Sposób porównania ofert/kryteria oceny: cena 100%.

Kontakt:
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska - Grossek tel. (062) 7811226,
email: joanna.grossek@bralin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.