Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
261z dziś
4048z ostatnich 7 dni
11714z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup z dostawą materiałów do instalacji wod - kan

Przedmiot:

Zakup z dostawą materiałów do instalacji wod - kan

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel. 609 498 834
bczechura@zchsiarkopol.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277724,fb164012d4120e2999da539a07326903.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 609 498 834
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup z dostawą materiałów do instalacji wod - kan.
Treść zapytania:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym przewidzianej w tej ustawie procedurze odwoławczej.
Zamawiający nie podlega pod przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup wraz z dostawą materiałów do instalacji wodnej
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Rura PE 63 PP-R 100 mb
2. Kolano PP-R zwykłe Dn 63 20 szt.
3. Trójnik redukcyjny PP-R 63 x 40 x 63 4 szt.
4. Mufa o 63 PP-R 16 szt.
5. ZAWÓR KULOWY 2 CAL FI 50 5 szt.
6. ZŁĄCZKA PP-R 63X2 GZ 10 szt.
7. Śrubunek mosiężny 2 cale 5 szt.
8. RURA PP-R FI 40 30 mb
9. Kolano 40 zwykłe PP-R 20 szt.
10. Mufka fi 40 PP-R 5 szt.
11. Śrubunek mosiężny 5/4 cala 4 szt.
12. Złączka z PP-R 40 x 5/4" GZ 8 szt.
13. Uchwyt do rury typu "C" na rurę PP-R o 63 150 szt.
14. Uchwyt do rury typu "C" na rurę PP-R o 40 50 szt.
15. Zawór kulowy 1 1/4" ( 32) 4 szt.

Dokument nr: Z613/357240

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1277724,fb164012d4120e2999da539a07326903.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
05- 01- 2022 08: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 01- 2022 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
11- 01- 2022 13: 00

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji zamówienia: DAP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 5 dni od złożenia Zamówienia

Wymagania:
4. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

- termin płatności:14 dni od daty wystawienia faktury.

- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

- koszt transportu: po stronie Dostawcy.

5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): np.:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1) Cena netto - 100 % realizacji zadania.

- W przypadku oferowania towaru zamiennego wymagana jest akceptacja zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i zastrzega sobie możliwość wyboru

kombinatorycznego oferty spośród ofert złożonych na Platformie zakupowej LOGINTRADE

7. Uwagi końcowe:

1) Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2020 r. roku uzupełnia swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.

2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/ . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net

8.Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.

9.Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".

10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://www.zchsiarkopol.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-danych-osobowych/

12, Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - stanowiące Załącznik Nr 2.

2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- stanowiące Załącznik Nr 3.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup z dostawą materiałów do instalacji wod - kan."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Waluta: PLN

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Barbara Czechura
tel:
e-mail: bczechura@zchsiarkopol.pl
Kontakt merytoryczny:
Barbara Czechura
tel:
e-mail: bczechura@zchsiarkopol.pl
6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są: Mirosław Kwapisz tel. 609 498 834

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.