Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa dostępu do Internetu

Przedmiot:

Usługa dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
powiat: Szczecin
tel: 91 48-55-100 fax: 91 48-55-101
tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 91 48-55-100 fa
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Miejsce świadczenia usługi:

Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku

Wolności 8, Szczecinek

Istotne warunki zamówienia - warunki świadczenia usługi:

a) czas trwania umowy: 12 miesięcy;

b) rozpoczęcie świadczenia usługi: 11 stycznia 2022 r.,

c) parametry łącza: gwarantowane łącze o przepływności symetrycznej 100/20 Mbps;

d) ilość stałych adresów IP: 1;

e) operator musi zapewnić prawidłowe działanie usług przez co najmniej 99% czasu w każdym okresie rozliczeniowym.

Dokument nr: BS/ZO/TL/234/0001/22

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 2022-01-10 10:00
Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10:00
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3;

lub listownie na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin;
lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce świadczenia usługi:

Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku
Wolności 8, Szczecinek

3. Termin wykonania zamówienia:
Usługa świadczona do dnia 10.01.2023 r. (12 miesięcy).

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto
Istotne warunki zamówienia - warunki świadczenia usługi:
b) rozpoczęcie świadczenia usługi: 11 stycznia 2022 r.,
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3:

Nie dotyczy

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena- 100%.
Termin, miejsce i forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: ,,Usługa dostępu do Internetu - Szczecinek".
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą:

30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kontakt:
Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Tomasz Libertowski- 91-48-55-100, tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.