Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
683z dziś
3794z ostatnich 7 dni
11164z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa elementów automatyki i osprzętu

Przedmiot:

Dostawa elementów automatyki i osprzętu

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91-44-26-314, 695 150 256
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559647
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91-44-26-314, 6
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA elementów automatyki i osprzętu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Puszka hermetyczna KF 2500 H - 3 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 Dławik PG 29 - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 Dławik PG 16 - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 Przewód OLFLEX CLASSIC 115 CY 2x1,5 - 60 mb 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
5 Korytko KDS 100/H60/3 BAKS - 7 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
6 Wysięgnik wzmocniony WWKS100 BAKS - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
7 Profil montażowy PMC/PMCO100 BAKS - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
8 Hensel Obudowa Mi 80301 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
9 Hensel Obudowa Mi 80201 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
10 Stycznik mocy 9A 3P 24V DC 1Z 0R DILEM-10-G(24VDC) - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
11 Części do softstartu Danfoss MCD 201-018-T4-CV3 200-440VAC 18kW 42A 400V Płytka elektroniki 0525 EG1 94V-0 100-440vac Control - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
12 Części do softstartu Danfoss MCD 201-018-T4-CV3 200-440VAC 18kW 42A 400V Płytka przekaźnikowa 0444 EG1 94V-0 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
13 Termostat na szynę TH 35 do chłodzenia - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
14 Puszka n/t 90x90x44.6 IP67 /4 dławnice/ 6455-11PProducent: SEZ - 12 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
15 Przekaźnik Finder 62.83.8.400.4600 - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
16 Przedłużacz elektryczny, 3 gniazda z uziemieniem, 2m - 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
17 Przedłużacz elektryczny, 4 gniazda z uziemieniem, 3m - 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
18 Przedłużacz elektryczny, 4 gniazda z uziemieniem, 5m - 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
19 Kabel instalacyjny Kat. 6 U/UTP PVC 305m karton - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 559647

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/559647
Składania : 11-01-2022 12:20:00

Miejsce i termin realizacji:
Warunki dostawy: Magazyn Główny Ul. 1 Maja 37 Szczecin.
Preferowany termin dostawy: prederowany do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum
w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy - 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.
Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie: Instrukcji udzielania zamówień sektorowych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł dla dostaw realizowanych przez Dział Zaopatrzenia - z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 wspomnianej ustawy.
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.).
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa elementów automatyki i osprzętu
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 Szczecin.
3. Preferowany termin dostawy: prederowany do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
4. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS lub w przypadku braku możliwości złożenia oferty na platformie w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Złożona oferta zostanie dodana przez zamawiającego pod warunkiem, że wpłynie do zmawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
5. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Cena oferty ma być podana w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8 .Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.
9. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.
13. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ul. M. Golisza 10
71-682 Szczecin
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.