Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
204z dziś
3991z ostatnich 7 dni
11657z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja dźwigu

Przedmiot:

Konserwacja dźwigu

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
tel.: (22)346 11 60
wok@powiat-wolominski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22)346 11 60
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
Przedmiot zamówienia:
Konserwacja dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie zlokalizowanego w Radzyminie przy Ul. Komunalnej 8a.
8. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach powierzonych prac Wykonawca obowiązany jest do wykonywania niezbędnych czynności technicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-rozruchową oraz świadczeniu pomocy w nagłych przypadkach spowodowanych uszkodzeniem platform.
Konserwacje platform przeprowadzane będą raz w miesiącu, nie rzadziej niż co 30 dni zgodnie z wymogami UDT, z zakresem konserwacji obejmującym w szczególności:
1. Kontrole stanu połączeń,
2. Kontrole stanu ślizgów,
3. Kontrole śruby pędnej,
4. Kontrole stanu przewodów zwisowych,
5. Sprawdzenie dokładności zatrzymywania się platformy na poszczególnych przystankach (regulacja),
6. Sprawdzenie sprawności przycisków sterowych,
7. Sprawdzenie działania przycisku ,,STOP",
8. Sprawdzenie działania kontaktu drzwi (regulacja),
9. Sprawdzenie działania rygla drzwi (regulacja),
10. Sprawdzenie wizualne stanu zespołu napędowego dźwigu,
11. Sprawdzenie odległości rolki wyłącznika nakrętki bezpieczeństwa od kołnierza tarczy oporowej sprężyny (regulacja),
12. Sprawdzenie stan i naciąg pasków klinowych (regulacja),
13. Sprawdzenie wizualne stanu mechanizmu napędu ręcznego,
14. Sprawdzenie napięcia łańcucha (regulacja),
15. Sprawdzenie stanu smarowania elementów i uzupełnienie oleju i smaru

CPV: 50750000-7

Dokument nr: WOK.272.105.2021

Otwarcie ofert: 5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13 Stycznia 2022r. godz. 12.00 - sala konferencyjna, Wydział Organizacji i Administracji, Ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200.

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce składania ofert: 13 Stycznia 2022r. godz. 12.00 - kancelaria, Wydział Organizacji i Administracji, Ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin 05-200.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy

Wymagania:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
z. ( Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.)
1. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu wydania zewnętrznego. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) Formularz ofertowy
Dokumenty proszę umieścić w zamkniętej kopercie i umieścić napis:
,,Oferta na ...(podać nazwę zamówienia)";
,,Nie otwierać przed ..." (podać datę i godzinę otwarcia ofert)".
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Szymon Zaparty - Pracownik I stopnia
7. Załączniki:
a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1;
b) Parafowane strony umowy- załącznik nr 2

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.