Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

GRZEJNIK CP

Przedmiot:

GRZEJNIK CP

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Asfalt Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
elzbieta.drozdowska@lotosasfalt.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1278258,588d8e6f9bb5cef0a0714597a3a11ce2.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GRZEJNIK CP MULTITHERM - 3 rodzaje / LA / 150025097, 099, 101 / 7012ED
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Spółka LOTOS Asfalt zaprasza do złożenia oferty technicznej i handlowej na poniższe materiały :
GRZEJNIK CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 3 SZT
GRZEJNIK CP MICROTHERM DNA 50 T3 TS10 2 SZT
GRZEJNIK CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS 4 SZT
Specyfikacja ściśle według oznaczeń producenta INTERTEC-Hess GmbH
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta, które znajduje się na tzw. "Białej Liście" podatników VAT.
LOTOS Asfalt stosuje zasadę podzielonej płatności.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Oprócz standardowo wymaganych zapisów na platformie Logintrade proszę o pełną ofertę ( część handlowa i część techniczna ) w postaci załączników PDF ( warunek konieczny ) przypisane odpowiednio do zakresów wskazanych na Logintrade. Część merytoryczna = techniczna powinna zawierać wyłącznie informacje techniczne bez podania warunków handlowych ( szczególnie bez wartości oferty ). Brak odpowiednich zapisów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
Ważność oferty : 30 dni od ostatniej aktualizacji.
Proszę o podanie kodów CN i/lub PKWiU.
Akceptowane będą wyłącznie nowe, oryginalne urządzenia / części zamienne, przeznaczone na rynek polski Zamienniki nie będą rozpatrywane.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wyłączamy milczącą akceptację oferty.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego ( Mechanizm rażąco niskiej ceny w procesach zakupowych LOTOS Asfalt )
LOTOS Asfalt stosuje : Klauzule CSR, Ogólne Warunki Zakupów LOTOS Asfalt Ogólne Warunki Zamówienia_LOTOS Asfalt > https://www.lotos.pl/repository/54338/pl/
W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.
Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.
Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych.
Z poważaniem Elżbieta Drozdowska
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. GRZEJNIK CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 3 szt.
2. GRZEJNIK CP MICROTHERM DNA 50 T3 TS10 2 szt.
3. GRZEJNIK CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS 4 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "GRZEJNIK CP MULTITHERM - 3 rodzaje / LA / 150025097, 099, 101 / 7012ED"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z12/460861

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1278258,588d8e6f9bb5cef0a0714597a3a11ce2.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 01- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
12- 01- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
07- 01- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1278258,588d8e6f9bb5cef0a0714597a3a11ce2.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Elżbieta Drozdowska LA
tel:
e-mail: elzbieta.drozdowska@lotosasfalt.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.