Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3793z ostatnich 7 dni
13325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Telekomunikacyjna usługa abonamentowa sim

Przedmiot:

Telekomunikacyjna usługa abonamentowa sim

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
powiat: Kielce
Tel. 886 861 534
zapytaniaofertowe@mwk.com.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 886 861 534
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Telekomunikacyjna usługa abonamentowa sim dla 24 numerów telefonów na okres 36 miesięcy.
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przeniesienie i aktywacja numerów:
- przeniesienie 24 numerów od dotychczasowego operatora, firmy Orange. wraz
z dopełnieniem formalności związanych z wymienionym procesem
- jeżeli wymagane, wydanie kart sim dla wy żej wymienionych numerów
- numery telefonów objęte przeniesieniem: 664517718. 500653523. 519802284,
500006909. 504469062. 502542086. 512525517. 503454359. 505048163, 509429740.
783022000. 509368538. 500144720. 517575220. 500144714. 515458649. 503537786.
510095580. 501461474. 519802312, 519802251. 519467107. 516039847. 516040024.
- dezaktywacja wszystkich usług dodatkowych poza wymienionymi w przedmiocie
zamówienia, również usług uruchomionych na okres próbny
- blokada numerów premium dla wszystkich numerów telefonów
b) Usługa abonamentowa dla 24 numerów- telefonów obejmująca:
- nielimitowane rozmowy i sms-y i mms-y na numen stacjonarne oraz komórkowe
w Polsce z wyłączeniem numerów premium
- bezplauie połączenia głosowe i sms wykonane w roamingu między narodowym w
krajach Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych do krajów Unii Europejskiej i
krajów stowarzyszonych z wyłączeniem numerów premium) zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 531/2012 z dnia 13 czerwca
2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
oraz na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr (UE)
2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy doty czące
stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru
zniesienia dodatkowych opiat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczącego
wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby lej oceny -
Politykę Uczciwego Korzystania w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii. Islandii i
Liechtensteinie z następujących usług: wykonywane lub odebrane połączeniu głosowe,
wysyłane lub odebrane wiadomości SMS. transmisja danych
- pakiet danych komórkowych na terenie Polski w wysokości minimum 10GB
- pakiet danych na terenie Unii Europejskiej w wy sokości minimum 1GB
- po przekroczeniu limiiu danych nie zostają naliczone dodatkowe opiaty, usługa zostanie cały
czas aktywna z możliwym ograniczeniem prędkości po stronie operatora

Dokument nr: DOA.271.1.2022

Składanie ofert:
Ofert) należy składać w Muzeum Wsi Kieleckiej (adres jak wy żej) lub przesłać na adres e-
mail: zapytaniaofertowe@mwk.com.pl
w terminie do dnia 10.01.2022 do godz. 15;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Maksymalnie do dnia odłączenia usługi, to jest do 26.02.2022 dla numerów 516039847.
516040024 oraz do 31.01.2022 dla pozostałych

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena
Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
Zamaw iający unieważni postępowanie jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty:
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu:
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy wr sprawie zamówienia publicznego;
6) wy konawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed
upły wem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w spraw ie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny najkorzystniejsze oferty.

Kontakt:
Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela: Łukasz Dąbrowski
Tel. 886 861 534 ,
email: ldabrowski@mwk.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.