Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
372z dziś
4158z ostatnich 7 dni
11824z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Taśmy, folie, materiały do drukarek, galanteria biurowa

Przedmiot:

Taśmy, folie, materiały do drukarek, galanteria biurowa

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34, tel.: 32 756 4269, tel.: 32 756 4971.
aukcje@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 127-1/A/22 - Taśmy, folie, materiały
do drukarek, galanteria biurowa
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. taśma rejestracyjna papierowa KR-51
lub równoważna 50 szt.
2. taśma Brother TZe-231 dla drukarki
Brother PT H110 lub równoważna 4 szt.
3. taśma Brother TZe-211 dla drukarki
Brother PT H110 lub równoważna 4 szt.
4. taśma poliestrowa DYMO
24mmx5,5m lub równoważna 5 szt.
5.
taśma poliestrowa DYMO
12mmx5,5m kat.18764 (biała) lub
równoważna
5 szt.
6.
taśma poliestrowa DYMO
19mmx5,5m kat.18765 (biała) lub
równoważna
5 szt.
7.
taśma DYMO D1 24mmx7m
kat.53713 (czarno/biała) lub
równoważna
4 szt.
8.
taśma DYMO D1 12mmx5,5m
kat.16959 (czarno/biała) lub
równoważna
9 szt.
9.
taśma DYMO D1 19mmx7m
kat.45808 (czarno/żółta) lub
równoważna
1 szt.
10. taśma DYMO D1 9mmx7m kat.40913
(czarno/biała) lub równoważna 14 szt.
11.
taśma DYMO D1 19mmx7m
kat.45803 (czarno/biała) lub
równoważna
6 szt.
12.
taśma DYMO D1 12mm x 7m, nr kat.
45010 (czarno/przeźroczysta) lub
równoważna
2 szt.
13.
taśma DYMO D1 12mmx7m
kat.45013 (czarno/biała) lub
równoważna
11 szt.
Dokument wydrukowano przez Anna Zejma w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-01-05 13:13
Strona 4 z 12
14.
taśma DYMO D1 12mmx7m
kat.45015 (czerwono/biała) lub
równoważna
1 szt.
15.
taśma DYMO D1 12mm x 7m, nr kat.
45018 (czarno/żółta) lub
równoważna
7 szt.
16.
taśma DYMO D1 12mm x 7m, nr kat.
45021 (biało/czarna) lub
równoważna
2 szt.
17.
taśma DYMO D1 6mmx7m nr kat.
43613 (czarno/biała) lub
równoważna
2 szt.
18.
taśma DYMO D1 9mm x 7m, nr kat.
40910 (czarno/przeźroczysta) lub
równoważna
2 szt.
19. taśma rejestracyjna barograf TB-
20_op. 100 szt. lub równoważna 18 szt.
20. taśma klejąca dwustronna,
bezbarwna 38mmx25mb 1290 szt.
21. taśma papierowa 19mm x 50mb
samoprzylepna 214 szt.
22. taśma malarska samoprzylepna
niebieska 25mmx50m_ profesjonalna 159 szt.
23.
taśma malarska niebieska
profesjonalna 48mmx50m (kod
produktu: MTPGBL_07292) lub
równoważna
290 szt.
24. taśma papierowa 30 do malowania 115 szt.
25. taśma papierowa 50 do malowania 90 szt.
26. taśma klejąca bezbarwna
12mmx20mb 939 szt.
27. taśma klejąca bezbarwna
24mmx30mb 2723 szt.
28. taśma klejąca bezbarwna
18mmx30mb 599 szt.
Dokument wydrukowano przez Anna Zejma w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-01-05 13:13
Strona 5 z 12
29. taśma klejąca bezbarwna
50mmx50mb 927 szt.
30. taśma klejąca 25mmx25mb, szara
malarska 30 szt.
31. taśma klejąca "MAGIC" mleczna
19mmx 33m lub równoważna 101 szt.
32. taśma pakowa biała 455 szt.
33.
taśma klejąca, pokryta emulsyjnym
klejem akrylowym, pakowa,
bezbarwna 48mm x 60mb
577 szt.
34. folia magnetyczna A4, grubość
1,0mm, bez kleju 15 szt.
35. folia magnetyczna A4, grubość
1,5mm, bez kleju 30 szt.

Dokument nr: 127/A/22, 4063

Otwarcie ofert: Data i godz. rozpoczęcia licytacji: 2022-01-18 godz 09:00
9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2022-01-18 09:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-01-12 23:59
III. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna,
na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożenie ich osobiście w formie
papierowej w Kancelarii Głównej w ZWP JSW S.A. pokój 019 w terminie składania
ofert.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Oferta do aukcji składana jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - - przez przesłanie oferty do aukcji w zaklejonej kopercie z
dopisanym numerem aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi
powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, Ul. Towarowa
1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail - jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej
uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami
Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12
Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej Wykonawca podaje numer
aukcji.
- w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej) - składana jest w formie plików
w formacie pdf obejmujących treść oferty i została podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
do 31.12.2022 r.
Termin dostawy poszczególnych części Towarów wynosi do 30 dni od daty
złożenia zamówienia.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę,
którą narzuca system i mają możliwość jej akceptacji w określonym czasie. Po
zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z
gry. Aukcja prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez
VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak
akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje
wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulamin określający
sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -
Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca
powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym
przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu wskazanym w
pkt. 12
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty
publikowane są na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie
Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dlakontrahentow/
przetargi/
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do
zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie:
aukcje@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50
MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy.pdf
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf
3. Wzór oświadczenia - blokada faktur.pdf
4. Formularz ofertowy 127.pdf
5. Informacja - RODO.pdf
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska multiobiektowa
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy jednej jednostki
Czas na decyzję: 180 sekund
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
Dokument wydrukowano przez Anna Zejma w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2022-01-05 13:13
11. Informacje o ofertach
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych do pozycji nr:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,31,40,65,66,73,74,77,78,88,92,
93, 94,95,97,98,99;
nie dopuszcza składania ofert równoważnych do pozycji nr:
20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33, 34,35,36,37,38,39,41, 42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,6,68,
69,70,71,72,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,96,100,101,102,103,104,105.
14. Warunki płatności
Zapłata ceny o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł netto nastąpi w terminie
do 90 dni od doręczenia faktury Odbiorcy, chyba że Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w
stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty doręczenia faktury
Odbiorcy. Zapłata ceny o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł netto
nastąpi w terminie do 60 dni od doręczenia faktury Odbiorcy.
W przypadku gdy cena lub jej część, wynikająca z faktury VAT przekroczy kwotę
15 000 złotych brutto, Odbiorca dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem
podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i
usług. Odbiorca uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z
faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000 złotych brutto
mechanizmem podzielonej płatności.
16. Sposób dostawy/wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy zakładach JSW S.A.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać
profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić
udział w aukcji najpóźniej do godz.23:59 w dniu, w którym upływa termin
składania ofert. Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest
dokonać rejestracji na platformie pod adresem
internetowym:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja oraz
udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 8 000,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1. Pieniądzu - bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-
330 Jastrzębie-Zdrój, PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 870204438792 z
dopiskiem:
wadium do aukcji nr: 127/A/22
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości
odpowiadającej wadium nastąpi na rachunku bankowym Organizatora aukcji
przed upływem terminu składania ofert, w sposób umożliwiający Organizatorowi
aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2. Poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(zgodnie z Ustawą), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej. Wadium
uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A zostanie złożony oryginał
poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
- oryginał poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej
lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej sporządzony w formie
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta lub
poręczyciela zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie
12 Ogłoszenia o aukcji. Wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej nie wymaga
podpisu. Dopuszcza się złożenie kopii w zakresie gwarancji ubezpieczeniowej
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w
sytuacjach określonych w § 15 "Regulaminu..."
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie
spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania
zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b ,,Regulaminu..."
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, gdy przed upływem terminu
składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy
oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z wskazanych
zobowiązań na pokrycie wadium w postępowaniu. (wzór oświadczenie stanowi
załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w
przypadku ich braku wierzytelność i niewymagalne, z terminem płatności
najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami)potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej
oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. -Sekcja Rozliczeń z Dostawcami). W
przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła
elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail:
blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882,Pani Bożena Temich nr tel. 32 756
4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z ofertą należy
przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.

Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej
wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości mailowej
Wykonawca podaje numer aukcji.
Wykonawca związany jest ofertą 90 dni od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego jako termin składania ofert
Jedno wadium obowiązuje dla wszystkich części aukcji 127/A/22.
Aukcja 127/A/22 jest podzielona na trzy części tylko na potrzeby licytacji
(aukcja 127-1/A/22 poz. 1-35, aukcja 127-2/A/22 poz. 36-70 , aukcja 127-
3/A/22 - poz. 71-105
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub
zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru
ofert, unieważnienia Postępowania, w całości lub w części, w każdym czasie bez
podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail:
aukcje@zwp.jsw.pl do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty
zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w aukcji elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych, Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę
zostanie wezwany do złożenia oświadczenia wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzającymi status przedsiębiorstwa. Wykonawcy składający ofertę wspólną
przesyłają oświadczenie oraz stosowne dokumenty w odniesieniu do
występującego w ich imieniu pełnomocnika. Informację i dokumenty Wykonawca
przesyła na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail
Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie
to stanowiło podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zmiana umowy wyrażać się
będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla
Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów
zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach
technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany
terminu lub sposobu wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich
zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno
przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Materiały, Anna Zejma nr
tel.: 32 756 4269, e-mail:aukcje@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Monika Mazur-Trojańczuk nr tel.: 32 756 4971.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.