Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
125z dziś
3908z ostatnich 7 dni
13440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-01-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach
Józefa Wybickiego 19a
83-120 Subkowy
powiat: tczewski
58 536 85 30
poczta@gops.subkowy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87116
Województwo: pomorskie
Miasto: Subkowy
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 536 85 30
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia Klubów Seniora w projekcie ,,Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!"
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.02.02-22-0060/20 - Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!

Część 1
Sprzęt elektroniczny

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw do Klubów Seniora działających na terenie gminy
Subkowy.
Część 1 Sprzęt elektroniczny- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawców towarów o parametrach nie gorszych
niż opisane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub równoważnej.
2) Przez towary równoważne zamawiający ma na myśli sprzęt oraz inne produkty ujęte w zapytaniu zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy co najmniej takie same co materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej tematyki. Standard wykonania i wykończenia materiałów równoważnych musi być na tym samym poziomie co wskazanych materiałów ujętych w zapytaniu.
3) Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, posiadać atesty.
4) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupione towary do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy. Adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
5) Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) Data i godz. zostaną ustalone z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 2
Wyposażenie kuchenne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy.
Część 2 Wyposażenie kuchenne-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawców towarów o parametrach nie gorszych
niż opisane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub równoważnej.
2) Przez towary równoważne zamawiający ma na myśli sprzęt oraz inne produkty ujęte w zapytaniu zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy co najmniej takie same co materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej tematyki. Standard wykonania i wykończenia materiałów równoważnych musi być na tym samym poziomie co wskazanych materiałów ujętych w zapytaniu.
3) Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, posiadać atesty.
4) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupione towary do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy. Adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
5) Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) Data i godz. zostaną ustalone z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 3
Sprzęt sportowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Artykuły i sprzęt sportowy
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy.
Część 3 Sprzęt sportowy-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawców towarów o parametrach nie gorszych
niż opisane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub równoważnej.
2) Przez towary równoważne zamawiający ma na myśli sprzęt oraz inne produkty ujęte w zapytaniu zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy co najmniej takie same co materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej tematyki. Standard wykonania i wykończenia materiałów równoważnych musi być na tym samym poziomie co wskazanych materiałów ujętych w zapytaniu.
3) Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, posiadać atesty.
4) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupione towary do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy. Adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
5) Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) Data i godz. zostaną ustalone z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 4
Namioty

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy.
Część 4 Namioty-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawców towarów o parametrach nie gorszych
niż opisane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub równoważnej.
2) Przez towary równoważne zamawiający ma na myśli sprzęt oraz inne produkty ujęte w zapytaniu zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy co najmniej takie same co materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej tematyki. Standard wykonania i wykończenia materiałów równoważnych musi być na tym samym poziomie co wskazanych materiałów ujętych w zapytaniu.
3) Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, posiadać atesty.
4) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupione towary do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy. Adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
5) Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) Data i godz. zostaną ustalone z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.
Okres gwarancji
24 miesiące

Część 5
Drobne wyposażenie

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy.
Część 5 Drobne wyposażenie-zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
1) Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawców towarów o parametrach nie gorszych
niż opisane w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia lub równoważnej.
2) Przez towary równoważne zamawiający ma na myśli sprzęt oraz inne produkty ujęte w zapytaniu zawierające w swojej treści lub zawierające funkcje lub cechy co najmniej takie same co materiały i produkty wskazane przez Zamawiającego lub równoważne w zakresie swojej tematyki. Standard wykonania i wykończenia materiałów równoważnych musi być na tym samym poziomie co wskazanych materiałów ujętych w zapytaniu.
3) Towary dostarczane w ramach niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, posiadać atesty.
4) Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupione towary do Klubów Seniora działających na terenie gminy Subkowy. Adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
5) Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
6) Data i godz. zostaną ustalone z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 30234000-8, 32342400-6, 39700000-9, 39700000-9, 37400000-2, 39522530-1, 42713000-7

Dokument nr: 2022-32951-87116

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Miejscowość
Subkowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Miejscowość
Subkowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Miejscowość
Subkowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Miejscowość
Subkowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
tczewski
Gmina
Subkowy
Miejscowość
Subkowy

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-01-05
Data ostatniej zmiany
2022-01-05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------------------- x 100
Cena brutto ocenianej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Karina Janusz
tel.: 58 536 85 30
e-mail: poczta@gops.subkowy.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.