Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
3864z ostatnich 7 dni
13396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie oznakowania poziomego

Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu
ul. Fabryczna 7
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
Tel. (43) 843 14 50, Fax (43) 843 14 52
zamowienia@pzdwielun.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (43) 843 14 50,
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 11 września
2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 - tekst jednolity ze zm.)
i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznych przepisów
określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Wieluniu - zarządzenie nr 2/2021 z dn. 18.02.2021 r. kierownika PZD w Wieluniu.
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych ( P-10 ) , linii segregacyj ny eh
( P-1a), linii bezwzględnego zatrzymania( P-12 ), linii przystankowych ( P-17) oraz napisów
STOP ( P-16), farbą akrylową białą ( z mikrokokami szklanymi) - 4.000,00 m2
na drogach
administrowanych przez PZD w Wieluniu
Rozliczenie za wykonane zadanie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego oznakowania.

Dokument nr: PZD.SZ.2721.07.2022

Składanie ofert:
5. Termin i forma składania ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2022r. do godz. 11:30
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu,
98-300 Wieluń,
ul. Fabryczna 7 lub przesłać
w formie elektronicznej na e-mail zamowienia@pzdwielun.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia :
- drogi powiatowe usytuowane w Gminie Wieluń: od 01.05.2022 do 14.06.2022r
- pozostały zakres : od 01.05.2022 do 31.08.2022r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 PLN
3. Warunki płatności:
30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
W temacie wiadomości należy
wpisać : ,, Oferta - oznakowanie poziome "
Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym niżej nie zostanie
rozpatrzona.
6. Informacja o procedurze zapytania ofertowego:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zadania.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należyte realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym jego
etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
7. Osoba do kontaktów:
Bartłomiej Panek - zastępca kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu, tel. 43 843 14 50, e-mail: zamowienia@pzdwielun.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.