Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa łamanego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa łamanego

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śl. 10
42-286 Koszęcin
powiat: lubliniecki
Tel.: 34 357 61 00, Fax.: 34 3576 108, tel. 34 3210 832.
gkz@koszecin.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Koszęcin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 34 357 61 00,
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ofert

na zadanie pn. ,,DOSTAWA kruszywa łamanego do naprawy dróg gruntowych znajdujących się w zarządzie Wójta Gminy Koszęcin".
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa łamanego spełniającego normę PN-EN 13242:
a) kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm w ilości: 400 ton,
b) kruszywo łamane o frakcji 4-16 mm w ilości: 150 ton,
c) kruszywo łamane o frakcji 10-40 mm w ilości: 100 ton,
d) kruszywo łamane o frakcji 40-80 mm w ilości 150 ton.
2. Podane ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dostaw poszczególnych frakcji kruszywa
w zależności od potrzeb.
II. Istotne warunki realizacji zamówienia:

1. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z faktycznych potrzeb
i możliwości finansowych Zamawiającego.
2. DOSTAWA kruszywa łamanego obejmuje pozyskanie materiału przez Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Koszęcin.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia jednorazowo minimum 10 ton kruszywa.
4. Transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi (wywrotkami).
5. Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie, mailem lub faxem przez przedstawiciela Zamawiającego na 1 dzień przed ich realizacją.
7. Rozładunek i odbiór materiałów będzie odbywać się w dni robocze
w godz.ch od 8:00 do 15:00.
8. Oferowane przez Wykonawcę kruszywo musi posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13242.
9. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych dokument WZ producenta kruszywa dla dostarczonego materiału wraz z dokumentami potwierdzającymi zgodność kruszywa z normą PN-EN 13242.
10. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia. Cena wskazana w ofercie jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.

Dokument nr: GKZ.7011.42.2021

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania ofert: 13 stycznia 2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Koszęcin). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej w formie scanu oferty na adres mailowy: gkz@koszecin.pl.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł, a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.
IV. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto wykonania przedmiotu umowy - cena brutto poszczególnych frakcji zamawianego kruszywa.

V. Oferta powinna zawierać:

wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, zgodnie załącznikiem nr 1 do zaproszenia.

VI. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub więcej frakcji kruszywa opisanych w pkt I ,,Opis przedmiotu zamówienia".
Oferty cenowe niekompletne i otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie podlegają ocenie.

IX. Zamawiający informuje, że:
- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,
- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,
- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Kontakt:
VIII. W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania oferty prosimy o kontakt: osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Anna Kotwa tel. 34 3210 832.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.