Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a
26-065 Piekoszów
powiat: kielecki
tel. 41 300 44 06 fax: +48 41 300-44-60
patryk.kanarek@piekoszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Piekoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 300 44 06 fa
Termin składania ofert: 2022-01-10 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na konserwacje oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Piekoszów
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest świadczenie usługi:
,,Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Piekoszów "
W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji
i bieżących naprawach oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Piekoszów. Na terenie
gminy znajduję się 2320 punktów oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich oraz oświetlenia parkowego, w tym 60 opraw - oświetleniowych sodowych.
Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności
związane ze świadczeniem usługi.
Naprawa i wymiana niesprawnych źródeł światła jest dopuszczalna z użyciem nowych materiałów,
które posiadają wymagane atesty i certyfikaty.
Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należeć bieżąca kontrola stanu technicznego sieci dla
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.
1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Wymianę niesprawnych bezpieczników i weryfikację przyczyny usterki powodującej
niesprawność punktu oświetleniowego - dotyczy 2320 punktów oświetlenia ulicznego.
1.2. Wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach - dotyczy 60 opraw oświetlenia
ulicznego - pozostałe oprawy są na gwarancji producenta/wykonawcy robót.
1.3. Naprawę, prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego
(majątek Gminy Piekoszów) oraz uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji.,
1.4. Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp. - 115 punktów
sterowania.
1.5. Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
1.6. Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
1.7. Regulacje zegarów sterowniczych - 115 szt.
1.8. Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd
bezpiecznikowych itp.),
1.9. Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn.,
1.10. Regulacja zwisów linii napowietrznych n/n oświetlenia drogowego,
1.11. Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów linii napowietrznych i ziemnych n/n
oświetlenia ulicznego w sieci,
1.12. Pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej) oraz pomiary napięć i obciążeń,
1.13. Zabezpieczenie i wymianę uszkodzonych punktów świetlnych przez osoby trzecie, np. w
wyniku kolizji drogowych,
1.14. Wymiana 10 opraw oświetleniowych na oprawy pochodzące z zasobów własnych
zamawiającego,

Dokument nr: IRO.271.1.1.2022.PK

Składanie ofert:
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona na adres:
Urząd Gminy w Piekoszowie, Ul. Częstochowska 66a. 26-065 Piekoszów
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15;30

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia;
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania ofem :
Ofertę należy:
1. Sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:
Oferta na: Konserwacje oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Piekoszów
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia,
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym do wykonania przedmiotu
zamówienia
1.3. Posiadają aktualne uprawnienia i świadectwa kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z poźn. Zmianami)
VII. Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 48 godzin usuwać zgłaszane awarie oświetlenia
drogowego (a w przypadku złych warunków atmosferycznych w terminie do 24 godzin od ustąpienia
złych warunków atmosferycznych) od momentu otrzymania zgłoszenia od zamawiającego. Usuwanie
awarii powstałych w stacjach trafo oraz stacjach sterowania oświetleniem powodujących np.
świecenie lamp w ciągu dnia, lub brak oświetlenia na danym obwodzie oświetleniowym
spowodowany spaleniem bezpiecznika, itp. w terminie 5 godzin od momentu powiadomienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania i przestrzeganie podczas wykonywania usług
konserwacyjnych - ,,Zasad współpracy" z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,
Rejonowy Zakład Energetyczny w Kielcach.
3. Czynności konserwacyjne mogą wykonywać osoby, które posiadają aktualne świadectwa
kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. z 2003r. Nr 89. póz. 828 z poźn.
Zmianami)
VIII. Płatność za przedmiot zamówienia:
Zamawiający będzie regulował należności w fakturach miesięcznych w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.
IX. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty;
O wyborze najkorzystniejszej oferty' Zamawiający zawiadomi oferentów.
Zamawiający może odstąpić od zlecenie niniejszego zamówienia na każdym etapie postępowania.

Kontakt:
XI. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela p. Patryk Kanarek patryk.kanarek@piekoszow.pl pod numerem
telefonu 41 300 - 44- 06.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.