Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pracownik ds. dozoru i konserwacji zbiornika wodnego

Przedmiot:

Pracownik ds. dozoru i konserwacji zbiornika wodnego

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel.+48 511 966 080
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11211,Zatrudnienie-na-umowe-zlecenie-w-PGW-WP-Zarzadzie-Zlewni-w-Piotrkowie-Trybunalsk.html
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 511 966 080
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zatrudnienie na umowę-zlecenie w PGW WP Zarządzie Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim -
Pracownik ds. dozoru i konserwacji zbiornika wodnego Miedzna" (3 osoby) na okres 15.01. -

Dokument nr: WA.ROZ.2811.1.2022

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres ,,Platformy zakupowej" do dnia 12.01.2022 r.
godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 15.01.2022r. do 14.03.2022 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena brutto
5. Zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia
/Załącznik nr 1/ oraz wzorze umowy
6. Wymagania, jakie powinny być spełnione przez wykonującego zamówienie w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, zgodnie z przepisami prawa nakładającymi obowiązek ich posiadania.
b) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: wynagrodzenie należy skalkulować tak, aby wszystkie koszty
związane z wykonywaną usługą były w niej uwzględnione. Zleceniodawca z wynagrodzenia będzie
dokonywał potrącenia podatku oraz składek na ubezpieczenia, wg obowiązujących przepisów.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: w formularzu oferty należy podać wartość brutto usługi każdego
okresu. Suma wartości brutto stanowić będzie cenę brutto całego zlecenia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Oferta powinna zawierać:
1) nazwę Wykonawcy
2) adres Wykonawcy
3) cenę brutto w pin
5) podpis wykonawcy
6) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do realizacji zamówienia
7) warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych
rachunków wraz z załącznikami
8) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: cena
14. Termin związania ofertą: 30 dni
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: zgodnie z OPZ

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Katarzyna Skowrońska, Wioletta Wijata

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.