Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
3795z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel: 25 756 25 38, tel. 25 750-25-00
drogowiec@minskmazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 25 756 25 38, t
Termin składania ofert: 2022-01-11 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zwracam się do Państwa z propozycją wykonania dokumentacji projektowo -
kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na
odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska.
Projekt obejmie chodnik dla pieszych wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 802 od przejścia dla pieszych przy granicy działek 210/3, 213/1 oraz 181 w
Hucie Mińskiej do wylotu drogi leśnej asfaltowej, położonej na działce nr 249 w Mikanowie
o sumarycznej długości około 220 m. W ciągu chodnika niezbędne jest zaprojektowanie
kładki nad rzeką Mienią.
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XVIII/262/04
z dnia 2004-05-27) droga oznaczona jest symbolem 15KW, który oznacza klasę: tereny
komunikacji kołowej. Wyciąg z zapisów ogólnych planu przedstawiamy poniżej:
a) droga klasy technicznej G,
b) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających - 20,0 - 25,0m,
c) obustronne poszerzenie istniejącego pasa drogowego o pas terenu szerokości 2,5 - 5,0m
w każdą stronę (w zależności od warunków terenowych i istniejącego zainwestowania),
d) minimalna szerokość jezdni - 7,0m,
e) pozostałe ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów - wg
ustaleń ogólnych planu - §2 pkt. 2-6 niniejszej uchwały w zakresie dotyczącym
komunikacji oraz infrastruktury technicznej."
W związku z tym, że projektowanie odbywa się na drodze wojewódzkiej wykonawca
zobligowany jest do przestrzegania zapisów porozumienia pomiędzy Województwem
Mazowieckim a Gminą Mińsk Mazowiecki, w tym w szczególności:
1) opracowanie koncepcji zadania do dnia 26.05.2022 r.
2) uzyskanie na rzecz Województwa pozwolenia na budowę lub zrid i przekazanie
wraz z kompletem dokumentacji do dnia 10.12.2022 r.
3) zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie budowy, do momentu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie - w okresie 3 lat od przekazania kompletnej
dokumentacji.
4) zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych, na polach wskazanych
przez Województwo.
Opracowanie zostanie przekazane w formie papierowej i elektronicznej (w tym pdf).

Dokument nr: RI.271.4.18.2021.WZ

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: 11.01.2022 r.,
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, w sekretariacie, fax 25 758-24-89 wew. 150 lub na adres
e-mail drogowiec@minskmazowiecki.pl

Wymagania:
Uwaga: Wraz z ofertą wykonawca winien przedstawić referencje lub dokumenty
równoważne potwierdzające rzetelne wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej
dokumentacji projektowej, obejmujących w swym zakresie budowę, przebudowę lub
rozbudowę chodnika i/lub drogi rowerowej w pasie drogi kategorii co najmniej
wojewódzkiej lub krajowej.
Kryterium oceny ofert: cena.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania
wszelkich wyjaśnień jest Pan Radosław Legat, tel. 25 750-25-00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.