Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
269z dziś
4112z ostatnich 7 dni
12452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

"Postawienie ścianki działowej"

Przedmiot:

"Postawienie ścianki działowej"

Data zamieszczenia: 2022-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach
ul. Szkolna 22
34-440 Kluszkowce
powiat: nowotarski
tel. 182650337
sekretariat@zspkluszkowce.czorsztyn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kluszkowce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 182650337
Termin składania ofert: 2022-01-12 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Zakres prac, którym objęty jest przedmiot zapytania:
1) wybudowanie ściany wewnętrznej, działowej o wymiarach: długość 8,60 m,
wysokość 3,30 m, grubość do 17 cm, z płyt gipsowo-kartonowych
ognioochronnych, na profilach o szerokości 100 mm zapewniających stabilność
konstrukcji i umożliwiających zainstalowanie oświetlenia, z izolacją
akustyczną
matą
z
wełny
mineralnej
utwardzanej,
o odporności ogniowej co najmniej EI 30 z materiałów nie
rozprzestrzeniających ognia;
2) montaż drzwi o wymiarach 140 cm x 210 cm w wybudowanej ścianie;
3) zmiana instalacji elektrycznej - rozdzielenie oświetlenia na dwa pomieszczenia;
4) montaż umywalki i baterii umywalkowej;
5) zakup materiałów - dotyczy materiałów do montażu ściany i listwy
wykończeniowej oraz materiałów do rozdzielenia instalacji oświetleniowej
i wodno-kanalizacyjnej /nie dotyczy umywalki, baterii umywalkowej i drzwi/

Składanie ofert:
Miejsce termin złożenia oferty oraz sposób w jaki należy ją przygotować:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach, Ul. Szkolna 22 34-440 Kluszkowce - oferta
papierowa /do 12 stycznia 2022 r. do godz. 15.30/
2) sekretariat@zspkluszkowce.czorsztyn.pl - oferta przesłana elektronicznie /do 12 stycznia 2022 r.
do godz. 15.30/

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania do 28.01.2022;

Wymagania:
5. Wymagania formalno-prawne (okres gwarancji, termin wykonania, kryterium oceny
ofert).
1) Okres gwarancji: 36 miesięcy
3) Kryterium oceny: Cena 100%
6. Wykaz oświadczeń, jakie musi przedstawić Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zaświadczenie lub wydruk z CEIDG lub KRS potwierdzające prowadzoną działalność
gospodarczą.
W formularzu oferty należy podać całkowitą cenę brutto.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,
najkorzystniejszą cenę.
którego
oferta
będzie
posiadała
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na
każdym jego etapie.
9. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust 1
i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej ,,RODO" iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluszkowcach, z
siedzibą: ul. Szkolna 22, 34-440 Kluszkowce. Z Administratorem można kontaktować się pod
adresem siedziby oraz poprzez e-mail: sekretariat@zspkluszkowce.czorsztyn.pl.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@iods.pl.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:
- wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu
zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków
podatkowych i księgowo-rachunkowych związanych z ewentualną realizacją umowy oraz
innych obowiązków prawnych wynikających z realizacji zamówienia publicznego (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom
przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie
podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z
odpowiednich regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Instrukcji Kancelaryjnej.
VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt III, a ich niepodanie
będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) usunięcia danych osobowych,
- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora
niezgodnie z przepisami RODO.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM
PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Maria Mikołajczyk, dyrektor
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się
z Zamawiającym w celu pozyskania wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne
do przygotowania oferty. - tel. 182650337 w godz. 7.30 do 15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.