Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3122z ostatnich 7 dni
10493z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic

Przedmiot:

Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic

Data zamieszczenia: 2022-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie
powiat: konecki
Fax: (0-41) 372 29-55
przetargi@umkonskie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: Fax: (0-41) 372 29-5
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic na terenie miasta i gminy Końskie

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic gminnych o długości ok. 50 km położonych na terenie miasta i gminy Końskie. Wykaz ulic przedstawia załącznik nr 1.
Zamiatanie mechaniczne polegać będzie na oczyszczaniu jezdni na całej szerokości oraz miejsc na rozjazdach, skrzyżowaniach i zatokach przy użyciu zamiatarki mechanicznej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki winny być zamiecione ręcznie.
W zakres zamówienia wchodzi również uprzątanie zanieczyszczeń powstałych na skutek silnych porywistych wiatrów, po ulewach i burzach, kolizjach drogowych, plam olejowych natychmiast po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego. Do usuwania zanieczyszczeń należy przystąpić w 30 min od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego lub inne służby np. Policję, Straż Miejską.
Sposób wykonywania prac i rodzaj użytego sprzętu nie może powodować uszkodzeń
w nawierzchni.
Nieczystości z zamiatanych ulic, Wykonawca będzie dowoził i składował na gminnym składowisku odpadów w Końskich przy Ul. Spacerowej, wnosząc z tego tytułu pełną opłatę. (Dokumenty - kwity wagowe z dostarczonych zanieczyszczeń z zamiatania ulic w danym dniu do wglądu Zamawiającego).
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa osób trzecich,
2. utrzymanie terenu prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w przeznaczonych do tego miejscach,
3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów pasa drogowego. Koszty ewentualnych napraw lub uszkodzonych urządzeń w związku
z zaniedbaniem ponosi Wykonawca,
4. w przypadku wystąpienia kolizji drogowej i konieczności usuwania skutków zdarzenia drogowego, Wykonawca zobowiązany jest do: dojazdu na miejsce zdarzenia, poinformowanie kierującego akcją o przybyciu, przystąpienia do wykonywania czynności po uzyskaniu pozwolenia (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), wykonaniu kilku zdjęć przed i po sprzątaniu. Z przeprowadzonej akcji zostanie sporządzony protokół zawierający : miejsce zdarzenia, powierzchnię sprzątanego odcinka pasa drogowego, zużycie materiałów (sorbentu), utylizację powstałych zanieczyszczeń, usunięcie innych uszkodzonych elementów drogi (oznakowania, berier, krawężniaków itp.).
Jednostką obmiarową jest 1 km zamiecionej drogi niezależnie od jej szerokości. Cenę za ewentualne usunięcie zanieczyszczeń powstałych na skutek silnych porywistych wiatrów, po ulewach, burzach
i kolizjach drogowych, plam olejowych należy wkalkulować w cenę 1 km zamiecionej drogi.
Sprzęt do zmiatania na mokro:
- zamiatarka samojezdna ssąca 1 szt.,
- zamiatarka elewatorowa.1 szt.
- samochód ciężarowy do wywozu ewentualnych gałęzi, elementów karoserii pojazdów itp.
Uwaga:
Zamiatanie ulic wymienionych w załączniku nr 1 (poz. 1-16 ) należy prowadzić w godz. rannych do godz. 7, popołudniowych (po godz. 17) lub wieczornych przy najmniejszym natężeniu ruchu.

Dokument nr: ZP. 271.2.5.2022.EP

Składanie ofert:
Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 13.01.2022r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji usługi (zamiatania) od dnia 01.04.2022 r. (w przypadku odpowiednich warunków pogodowych) do dnia 30 listopada 2022 r.
Termin realizacji usługi sprzątania po kolizjach drogowych od dnia podpisania do 31.12.2022 r.
Termin realizacji zamówienia - od 01.04.2022r. do 30.11.2022r., sprzątanie po kolizjach od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022.

Wymagania:
Każdy z Wykonawców winien zapoznać się z lokalizacją i stanem dróg gminnych celem sprawdzenia warunków terenowych związanych z zamiataniem będącym przedmiotem przetargu gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Zamawiający wymaga zamontowania urządzenia GPS w celu monitorowania pojazdów .
WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 46 -Osobą uprawnioną
do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Tadeusz Pasiński - Inspektor w Biurze Dróg Gminnych UMiG w Końskich tel. 041 372-32-49 wew. 146
2. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT )
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2)
6. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców:
- wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi polegającej na: mechanicznym zamiataniu ulic na mokro o wartości min. 60 tys. zł.
- zamiatarka samojezdna ssąca,
- zamiatarka elewatorowa

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.