Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3264z ostatnich 7 dni
11165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa wynajmu, montażu oraz obsługi technicznej oświetlenia podczas koncertu kolędowego

Przedmiot:

Usługa wynajmu, montażu oraz obsługi technicznej oświetlenia podczas koncertu kolędowego

Data zamieszczenia: 2022-01-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26
43-100 Tychy
powiat: Tychy
Tel. 32 438 20 60, 32 438 20 63
bip@mck.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 32 438 20 60, 3
Termin składania ofert: 2022-01-13 23:59:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2022
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129); zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 5 stycznia 2021 r.).
II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu, montażu oraz obsługi technicznej oświetlenia podczas koncertu kolędowego w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego ,,Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec" organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, w kościele Parafia św. Józefa Robotnika w Tychach Ul. Dzwonkowa 54, 43-100 Tychy
2. Szczegółowe dane techniczne zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Otwarcie ofert: VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu drogą e-mailową w terminie do: 14.01.2022 r. do godz. 16:00.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 43-100 Tychy, Ul. Bohaterów Warszawy 26;
b. drogą e-mailową: bip@mck.tychy.pl
w terminie do 13.01.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie 16 stycznia 2022.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Parafia św. Józefa Robotnika w Tychach Ul. Dzwonkowa 54, 43-100 Tychy

Wymagania:
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia w całości lub części bez podania przyczyny.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
? prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1
2. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty.
3. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu
Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2. Rekomendujemy wizję lokalną w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena 100% wagi kryterium oraz spełnienie wszystkich wytycznych ofertowych.

2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zamówienia.
3. Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
X. Przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące z Miejskim Centrum Kultury w Tychach. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania przetargowego oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym oraz zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Kontakt:
IX. Informacje dodatkowe
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:
Klaudia Jadwiszczyk, 32 438 20 63
email: Klaudia.jadwiszczyk@mck.tychy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.