Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt

Przedmiot:

Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały Gen.Sikorskiego 12
87-100 Toruń
powiat: Toruń
56 611 86 93, tel. (56) 611 86 56, 611 86 59
wsie@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: 56 611 86 93, tel. (
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt
(meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia (80 ha)
wg wskazań przedstawiciela WŚIE - UMT".
1. Planowany obszar objęcia pracami zwalczającymi owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt na terenach zieleni miasta Torunia - łącznie ok. 80 ha, tj.:
- błonia nadwiślańskie przy Parku Miejskim ok. 7,0 ha
- Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu ok. 15,0 ha
- zieleń przy Fundacji ,,Św. Ducha" Ul. Szosa Bydgoska 15 ok. 4,0 ha
- Ogród Zoobotaniczny przy Ul. Bydgoskiej ok. 4,5 ha
- tereny zieleni przy schronisku dla zwierząt oraz wewnątrz schroniska
przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu ok. 5,0 ha
- park przy Ul. Waryńskiego ok. 3,5 ha
- pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Chrobrego ok. 3,5 ha
- tereny zieleni przy Kościele i stadninie koni na Kaszczorku ok. 4,0 ha
- zieleń przy szkole w Kaszczorku ok. 1,5 ha
- zieleń w Muzeum Etnograficznym - Kaszczorek ok. 3,0 ha
- Park Tysiąclecia na Podgórzu ok. 10,0 ha
- tereny zieleni przy Zespole Szkół w Toruniu (Czerniewice) ok. 3,0 ha
- tereny zieleni przy Kościele w Czerniewicach oraz na pl. festynowym ok. 2,0 ha
- zieleń przy tarasie widokowym na Wisłę (ul. Kujawska ) ok. 1,0 ha
- tereny zieleni przy szkole podstawowej na Rudaku ok. 4,0 ha
- inne tereny wg potrzeb określanych na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego, np. obszary imprez plenerowych (w tym Bulwar Filadelfijski przy AZS-ie, rejon Zamku Krzyżackiego i in.), zieleniec przy PKS, przystanki autobusowe i tramwajowe, tereny przykościelne, itp. ok. 9,0 ha
2. Opryski należy wykonać z opryskiwaczy naziemnych preparatem Aspermet 200EC Dawka: (permetryna 200 g/ l) - 0,5 l preparatu/ha.
Zgodnie z kryteriami klasyfikacji preparatów na podstawie wyników badań i zawartości
substancji niebezpiecznych w przypadku zagrożeń dla środowiska Aspermet 200EC
nie klasyfikuje się jako preparat niebezpieczny.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone opryski na określonym terenie, w ciągu trzech kolejnych dni, w terminach wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego, w zależności od warunków pogodowych wpływających na stadium rozwoju i liczebność owadów.

Dokument nr: PZP 144/2022, WŚIE.7021.177. 2022.AW

Składanie ofert:
11. TERMIN SKŁADANIA ofert: ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną

do dnia 13.05.2022 r. do godz. 12.00 e-mail: wsie@um.torun.pl.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji: do 31.08.2022r.

Wymagania:
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w okresie 1 miesiąca na wykonane prace polegającej na tym, że w przypadku braku spadku liczebności owadów o co najmniej 60 % , określone zabiegi zostaną powtórzone w sezonie letnim 2022r.
6. Kryteria oceny złożonych ofert:
a) cena - waga 100% (100 pkt).
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a).
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
w następujący sposób:

najniższa oferowana cena
spośród złożonych ofert
cena oferty = ------------------------------------------- x znaczenie kryterium tj. 100 % (100 pkt)
cena oferty badanej
7. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy dodatkowej na warunkach określonych
w umowie.
8. Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
10. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Gmina Miasta Toruń lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Gminy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Uwagi ogólne:

1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12,
tel. (56) 611 86 56, 611 86 59.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.