Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1041z dziś
6476z ostatnich 7 dni
22899z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu

Przedmiot:

Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ul. Zamkowa 19
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
tel.: 34 319 82 50
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 34 319 82 50
Termin składania ofert: 2022-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
w którym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1129. z późn. zm.) - wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Przedmiot zamówienia
Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu:
Zadanie nrl- teren Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku:
- droga powiatowa nr 2022 S w m. Wapiennik - wyznaczenie przystanków autobusowych,
- droga powiatowa 2043 S w m. Kłobuck - wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- droga powiatowa 2043 S w m. Kłobuck - uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu,
- droga powiatowa 2014 S w m. Wąsosz Górny - uporządkowanie oznakowania na skrzyżowaniu,
Zadanie nr 2- teren Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystojni:
- droga powiatowa nr 2004 S w m. Danków - wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- droga powiatowa nr 2008 S w m. Szyszków - wyznaczenie przejścia dla pieszych,
- droga powiatowa nr 2002 S Ul. Parkowa w m. Lipie - wyznaczenie przejścia dla pieszych.
Opis zamówienia
Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych do zaproszenia przedmiarach robót oraz projektach stałej organizacji ruchu.

Dokument nr: PZD-BZ.254.7.2022

Składanie ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 13.05.2022 r., do godz. 10.00 w formie pisemnej. Na kopercie zamieścić nazwę firmy składającej ofertę oraz treść: Wprowadzenie projektów SOR na DP. Nie otwierać przed dniem 13.05.2022 r., do godz. 10P°.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy do rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania terenu na którym będzie realizowane zamówienie.

Wymagania:
Wykonawca zadania zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
Celem poprawnego sporządzenia wyceny w/w robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnej wiedzy do prawidłowego sporządzenia oferty.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
b) dysponują potencjałem technicznym - wykonawca oświadczy, że dysponuje:
- układarką mas chemoutwardzalnych -1 szt.
Forma płatności
Płatność za realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie przelewu, w terminie 30 dni na wskazany przez wykonawcę numer rachunku bankowego. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.
Opis sposobu przygotowania oferty
Przewiduje się możliwość złożenia ofert częściowych tj. na jedno lub dwa zadania. Do oferty należy załączyć oświadczenie, formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o załączone przedmiary robót i projekty stałej organizacji ruchu.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy. Zamawiający dokona weryfikacji ofert w ciągu dwóch dni roboczych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena -100 %

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.