Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1054z dziś
6488z ostatnich 7 dni
22912z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Miechowski - Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel. 413821120, tel. 413821144
przetargi@powiat.miechow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 413821120, tel.
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Formularz Oferty
zamówienia pn.: ,,Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe."
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe:
Część I
Podział działki nr 119 (własność Skarb Państwa) w obrębie Zagorzany, gm. Słaboszów polegający na wydzieleniu części działki nie zajętej pod drogę powiatową nr 1228K oraz ustalenie granic działki nr 119 z działkami nr 13, 12/1, 11/2, 10/1, 3, 2, 1, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 52, 53, 54/4. W wyniku podziału powstaną dwie nowe działki. Podstawa prawna - art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) (roszczenia wynikające z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Markowanie palikami drewnianymi.
3) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
4) Rozliczenie powierzchni działek.
5) Opracowanie map z projektem podziału- 4 egzemplarze.
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Dopuszcza się po uzgodnieniu z PODGiK sporządzenie jednej mapy przedstawiającej zarówno wyniki prac ustalenia granic jak i podziału nieruchomości.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części I za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część II
Ustalenie granicy działki nr 441 (własność Skarb Państwa) z działkami nr 176, 586, 585 i 584 oraz ustalenie granicy działki nr 442 (własność Skarb Państwa) z działką nr 443 w obrębie Wierzbica, gm. Kozłów. Działki nr 441 i 442 zajęte są pod drogę powiatową nr 1199K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części II za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część III
Ustalenie granicy działki nr 302/1 (własność Skarb Państwa) z działkami nr 21/2, 130, 307, 131/1, 132 oraz działki nr 308/1 (własność Skarb Państwa) z działką nr 170/4 w obrębie Dziemięrzyce, gm. Racławice. Działki nr 302/1 i 308/1 zajęte są pod drogę powiatową nr 1234K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części III za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część IV
Ustalenie granicy działki nr 377 (własność Skarb Państwa) w obrębie Pstroszyce Pierwsze, gm. Miechów z działkami nr 220/1, 389 i 209/1. Działka nr 377 zajęta jest pod drogę powiatową nr 1182K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części IV za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część V
Ustalenie granicy działki nr 236/1 (własność Skarb Państwa) w obrębie Siedliska, gm. Miechów z działkami nr 190/2, 190/3, 189, 184, 183, 245/1 i 124. Działka nr 236/1 zajęta jest pod drogę powiatową nr 1182K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części V za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część VI
Podział działki nr 596/1 (własność Skarb Państwa) w obrębie Podleśna Wola, gm. Miechów polegający na wydzieleniu części nieruchomości nie zajętej pod drogę powiatową nr 1182K. W wyniku podziału powstaną dwie nowe działki. Podstawa prawna - art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) (roszczenia wynikające z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.).
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Markowanie palikami drewnianymi.
3) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
4) Rozliczenie powierzchni działek.
5) Opracowanie map z projektem podziału- 4 egzemplarze.
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części VI za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część VII
Ustalenie granicy działki nr 8 (własność Skarb Państwa) w obrębie Wymysłów, gm. Miechów z działkami sąsiednimi (około 190 działek). Działka nr 8 zajęta jest pod drogę powiatową nr 1211K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części VII za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część VIII
Ustalenie granicy działki nr 388/1 (własność Skarb Państwa) w obrębie Nasiechowice, gm. Miechów z działkami sąsiednimi (około 120 działek). Działka nr 388/1 zajęta jest pod drogę powiatową nr 1211K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części VIII za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.
Część IX
Ustalenie granicy działek nr 334/4, 335/7, 349/2 i 391/1 (własność Skarb Państwa) w obrębie Dziewięcioły, gm. Miechów z działkami sąsiednimi (około 130 działek). Działka nr 334/4, 335/7, 349/2 i 391/1 zajęte są pod drogę powiatową nr 1211K.
1) Analiza materiałów archiwalnych wraz ze sporządzeniem szkiców podstawowych oraz kompletem obliczeń w tym zakresie.
2) Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania.
3) Markowanie palikami drewnianymi.
4) Pomiar sytuacyjny i pomiar punktów granicznych.
5) Rozliczenie powierzchni działek.
6) Opracowanie map sytuacyjnych - 3 egzemplarze z uwzględnieniem wyników ustalenia granic i pomiaru (w przypadkach, kiedy to będzie konieczne z wykazem zmian gruntowych).
Każdy egzemplarz mapy powinien być opatrzony klauzulą o treści ,,Mapa przedstawia przebieg granic oraz stan urządzenia drogi i pasa drogowego według stanu na dzień 31.12.1998 roku"
W skład operatu technicznego poza dokumentami wykazanymi w standardach technicznych wykonawca przekaże: szkice podstawowe, obliczenia dotyczące punktów granicznych, dzienniki pomiarowe.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w Części IX za:
cenę netto (zł):
podatek VAT (zł):
cenę brutto (zł):
słownie brutto:
Skan map stanowi załącznik nr 1.

Dokument nr: Or.2601.6.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na niniejszym formularzu do dnia 11.05.2022 r. do godz. 15:00 w formie:
pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Miechowie, Ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@powiat.miechow.pl
w tytule e-maila lub na kopercie należy umieścić numer i nazwę postępowania tj. ,,Or.2601.6.2022 ,,Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

Wymagania:
5. Warunki płatności:
Termin płatności 30 dni od otrzymania faktury.
Dane do faktury:
Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów,
NIP: 659 154 58 68
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Kontakt:
2. Osoby do kontaktu:
w części proceduralnej: Milena Deska, tel. 413821120, e-mail: przetargi@powiat.miechow.pl
w części merytorycznej: Krzysztof Czapliński, tel. 413821144, e-mail: krzysztof.czaplinski@powiat.miechow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.