Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5442z ostatnich 7 dni
21866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rewitalizacja mostu

Przedmiot:

Rewitalizacja mostu

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o
ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
powiat: Poznań
tel./fax: 061 6333659, 61 633 30 45, Fax: 61 633 36 59
sekretariat@zrk-dom.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: 061 633365
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia: ,,Rewitalizacja mostu w km 8,736 Legionowo - Tłuszcz w ramach projektu Prace na wybranych obiektach inżynieryjnych linii kolejowej nr 10"
Opis Zamówienia: Wykonanie robót budowlanych wymienionych w załączonym do WZ Opisie przedmiotu Zamówienia oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: godz. 9:15 dnia 12.05.2022r.

Specyfikacja:
Miejsce pobrania Specyfikacji Na stronie internetowej Zamaiającego www.zrk-dom.com.pl, oraz w siedzibie
Zamawiającego Ul. Mogileńska 10G 61-052 Poznań pok. Nr 114

Składanie ofert:
Data złożenia ofert: do godz.9:00 dnia 12.05.2022r.
Miejsce i termin składania ofert:
Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu, ul Mogileńska 10G 61-052Poznań - Sekretariat

TERMIN SKŁADANIA ofert: do godz. 9:00 dnia 12.05.2022r.

Wymagania:
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład
Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Wykaz wymaganych dokumentów: Zgodnie z wykazem zawartym w Warunkach Zamówienia
Informacje o wadium: Nie dotyczy Kryteria oceny ofert: Cena -100,00%
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania w zakresie ich spełniania Zamawiający zawarł w pkt. 7 i 8 WZ stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnianie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w WZ oraz wymaganiom stawianym Wykonawcą.
Termin zawiązania ofertą: 30 dni
Zabezpieczenie Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał zabezpieczenia należytego
należytego wykonania umowy: wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie ostatecznej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
Informacje o Specyfikacji

Kontakt:
Osoba do kontaktu
Krystian Szewczyk e-mail: k.szewczyk@zrk-dom.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.