Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
powiat: ostrzeszowski
tel. 062 732 06 00, faks 062 732 06 01, tel. 62 732 06 04
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 062 732 06 00,
Termin składania ofert: 2022-05-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Ul. Stawowej w Ostrzeszowie".
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Obecnie jest to droga gruntowa o długości 150 metrów.
Planowany zakres robót na ulicy stawowej w m. Ostrzeszów obejmie:
jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 metra;
zjazdów na posesje o szerokości 3,50 - 5,00 metrów;
odwodnienie drogi poprzez tzw. drenaż francuski;
oznakowanie ulicy;
dostosowanie infrastruktury niezwiązanej z drogą do jej niwelety (studnie, zawory itd.).
Mapa do celów projektowych po stronie Projektanta (działka nr ew. 2120/23, 2120/24, 2119/18 obręb Ostrzeszów-miasto).
Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy uwzględnieniu i zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zakres opracowania (dokumentacji) obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót wraz z uzgodnieniami niezbędnych do realizacji inwestycji (zgłoszenie robót budowlanych) - ilość 6 egzemplarzy.
2. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 4 egzemplarzy.
3. Sporządzenie przedmiaru robót-w ilości 4 egzemplarzy.
4. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 4 egzemplarzy.
5. Projekt organizacji ruchu docelowy oraz projekt czasowej zmiany ruchu na czas robót uzgodniony z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Wielkopolskim zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego-w ilości 4 egzemplarzy;
6. Wersja elektroniczna całości opracowania na płycie CD ( pliki nie większe niż 20 MB), dotyczy punktów 1-5.

Dokument nr: IDR 7013.1.12.2022

Składanie ofert:
II. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (listownie lub osobiście), w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Ul. Zamkowa nr 31, 63 - 500 Ostrzeszów (biuro podawcze, z dopiskiem: OFERTA - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Ul. Stawowej w Ostrzeszowie.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Do 20 sierpnia 2022 roku.

Wymagania:
Zaproszenie do złożenia oferty w zamówieniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24.03.2021 nr 63/2021.
IV. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.
V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć wykonawca:
1. formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z kartą katalogową produktu,
2. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
3. podpisana klauzula R000 - załącznik nr 3
VI. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału, podpisane i opieczętowane.
2. Minimalny czas związania ofertą winien wynosić minimum 30 dni.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego
bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Kontakt:
6. Telefoniczną informację o prowadzonym postępowaniu można uzyskać pod numerem tel. 62 732 06 04.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.