Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5264z ostatnich 7 dni
21796z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowanie parku

Przedmiot:

Zagospodarowanie parku

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawady
Plac Wolności 12
16-075 Zawady
powiat: białostocki
tel./fax: (085) 714 00 28
sekretariat@gminazawady.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Zawady
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax: (085) 714
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie parku w Zawadach
. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie parku w Zawadach, obejmującego części działek o nr eW. gr. 653/2, 663 oraz działkę 774/2, obręb geod. Zawady, gm. Zawady.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące prace budowlane:
- wykonanie utwardzeń ciągów komunikacyjnych,
- przesunięcie kamienia upamiętniającego odzyskanie wolności w 1918 r. oraz krzyża,
- wykonanie oświetlenia parkowego,
o należy przeprowadzić instalację elektryczną wzdłuż alejek
o 10 szt, słupków oświetleniowych
- utwardzenie terenu (chodnika) kostka betonową i granitową gr. 6 - 8 cm na powierzchni 240m2 szer.1,5 m na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowy o grubości 15 cm wraz z krawężnikami i obrzeżami 6x20 na podsypce cementowo,
- ułożenie doziemnej instalacji zasilającej YKYżo 3x4 mm2 o dł. ok. 200m murach osłonowych zPCW-DVK50
- zamontowanie słupka zasilającego, wolnostojącego na własnym fundamencie MASSO H24B
- zamontowanie rozdzielni głównej TZP wyposażowej
- wykonanie podsypek i podbudów z kruszywa naturalnego i łamanego oraz ław i kruszyw betonowych,
OBRZEŻA
o obrzeże granitowe 6x20cm
o podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub.3 cm pod obramowanie nawierzchni
o ława betonowa (C12/15) z oporem (10x16 + 10x10)
NAWIERZCHNIA UTWARDZEŃ Z KOSTKI GRANITOWEJ
o kostka granitowa - 6 cm
o wysiewka kamienna 0-4 mm lub grys 0 - 8mm - 4 cm
o podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego CNR frakcji 0-31,5mm F<15
zag. do uzyskania modułu E2>80 MPa
o warstwa separacyjno - filtrująca z geowłókniny o wytrzymałości włókien na rozciąganie min. 20KN/m
o podłoże rodzime G2-G3 zag. do uzyskania modułu E2>50MPa
Teren zielony:
- nasadzenia zieleni (zasianie trawy ok. 1700m2)
- montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym:
o 4 ławki parkowe z oparciem
- usunąć z terenu pozostałości elementów betonowych, gruzu, śmieci itp.
- oznakować i ogrodzić teren budowy, postawić tablice informacyjne,
- zdjąć i shałdować humus, który będzie wykorzystany do zagospodarowania terenu działek
- wyrównanie i uzupełnienie ziemi( po usunięciu karp, istniejącego ogrodzenia i innych ubytków)
- przenieść istniejący monument kamienny i krzyż w nowe miejsce,
- wyciąć istniejące drzewa przeznaczone do wycinki wraz z usunięciem karp,
- usunąć posusz;
Projektowane obiekty małej architektury oraz inne elementy zagospodarowania objęte wnioskiem zgłoszenia zgodnie z art-30 Prawa Bud.
Istotne dla stron postanowienia przyszłej umowy:
Dotrzymanie terminu realizacji zamówienia.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Załącznik:
Nr 4 - formularz oferty
5. Miejsce i termin składania ofert:
Poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@gminazawady.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Zawady, Ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2022 r. Kopertę zewnętrzną najeży zaadresować:
,,Oferta dotycząca inwestycji zagospodarowania parku w Zawadach"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
31.07.2022 r.

Wymagania:
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena ofertowa - 100% za całość zamówienia Obliczona będzie wg wzoru:
Pl= (Cmin\\\\C)x100
gdzie:
Pr ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,
cena najtańszej oferty C - cena rozpatrywanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. Osoba upoważniona do kontaktu/adres do kontaktu z wykonawcami:
Wójt Gminy Zawady

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.